Lütfen bekleyin..

Mehmet Cevat Kerem

HÜKÜMETİN MERTLİĞİ TUTTU

21 Ağustos 2016, 19:39

 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ekonominin sarsılmaması ve halkın göstermiş olduğu yüksek cesaret ,hükümeti özellikle ekonomik alanlarda daha cesur ve eli açık tedbirleri getirme noktasında harekete geçirdiğini görüyoruz.
Ekonominin canlanmasının ana dinamosu dediğimiz kobiler ile sağlandığını düşündüğümüzde  özellikle küçük işletmelerin ayağa kaldırılması gerekliliği görülmektedir. 

6728 Sayılı Kanun Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. İş hayatını ve toplumun önemli bir kesimini ilgilendiren kanun ile Ar-Ge, ihracat ve istihdamın teşvik edilmesi, bürokrasinin azaltılması ve piyasada güven ortamının yeniden tesis edilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

İhracatçılara pasaport verilmesi kolaylaştırılmaktadır.Yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulunun belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecek. İhracatın desteklenmesi ve işadamlarının yurtdışına çıkışlarının kolaylaştırılması  adına önemli bir düzenlemedir.

On yıl ve üzeri emeklilik sigortalarına vergi alınmayacak.Sigorta süresi en az on yıl veya ömür boyu olan tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden müstesna olacak.Böylelikle özel emeklilik sigortası yaptıranların, sistemde daha uzun süre kalarak tasarrufların artırılması amaçlanmaktadır.

SGK ya bildirilen Aylık sigorta hizmet bildirgeleri ile vergi dairesine verilen muhtasar beyannameler birlikte verilecekler. Yapılan düzenleme ile aynı bilginin iki farklı kuruma verilmesi  önlenerek tek bir beyannamede birleştirilmesi sağlanıyor.

Ticaret sicili memurlukları, kurumlar vergisi mükellefi olup da Türk Ticaret Kanununun 27 nci maddesi uyarınca tescil için başvuran mükelleflerin başvuru evraklarının bir suretini ilgili vergi dairesine  yazılı veya elektronik ortamda intikal ettirir. Bu mükelleflerin işe başlamayı bildirme yükümlülükleri yerine getirilmiş sayılır.
Yapılan düzenleme ile şirket kuruluş evrakları vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilebilecek..

Yeni düzenleme ile  Vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitler hakkında tespit tarihine kadar ihbarda bulunulmamış olması kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilir.
Mükellefin, izaha davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde izahta bulunulması ya da hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası, zıyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir.

Karşılıksız çeklerde hapis cezası geri geldi.Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, bin beş yüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Verilen adli para cezalarının ödenmemesi durumunda, bu ceza, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan kamuya yararlı bir işte çalıştırma kararı verilmeksizin doğrudan hapis cezasına çevrilir.Piyasalarda güvenilir bir ödeme aracı olarak çekin itibarının geri kazanılması adına önemli bir düzenlemedir.

Şirket kuruluşlarında noter şartı kaldırıldı, masraflar azaltıldı.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 40 ıncı maddesinde yapılan düzenleme ile
Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imza atmaya yetkili kişi, ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı, noter onayı şartı aranmaksızın ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle de verebilir.Ticaret sicil memurluklarında da şirket kurulmasının önü açılmış oldu. Aynı zamanda, değerli kağıt bedeli harcı alınmasından vazgeçildi.
Şirket kuruluşlarında karşılaşılan bürokrasinin azaltılması ve maliyetlerin düşürülmesi adına önemli bir düzenleme olmuştur.

 Görünen o ki hükümet, yatırımın ortamının iyileştirilmesi ve ekonominin canlandırılması için son derece kararlı gözüküyor, bir para vermediği kalmış. DEVLET İSTESE HER OLABİLİYORMUŞ DEMEK….BİRAZ DAHA BÜROKRASİYİ AZATLTMASI  UMUDU İLE…

  • Bu haberi paylaşın:
Yazarın Diğer Yazıları
202 gün önce
231 gün önce
331 gün önce
338 gün önce
371 gün önce
392 gün önce
441 gün önce
450 gün önce
511 gün önce
520 gün önce
531 gün önce
772 gün önce
792 gün önce
870 gün önce
891 gün önce
919 gün önce
946 gün önce
1266 gün önce
1269 gün önce
1301 gün önce
1322 gün önce
1356 gün önce
1368 gün önce
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=