Lütfen bekleyin..

Mehmet Cevat Kerem

LİMİTED ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİNİN VERGİSEL BOYUTU-1

25 Nisan 2017, 22:24

Bir veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup, ortaklarının sorumluluğu koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi muayyen olan şirkete limited şirket denir. Limited şirketler uygulamada sıklıkla rastlanılan bir sermaye şirketi türüdür.
Sermaye payı, konulması taahhüt edilen sermayeye göre tayin olunur. Ortakların ad ve soyadları, pay miktarları, vuku bulan ödemeler, payların devir ve intikali ve bu hususlarla ilgili diğer değişiklikler ortaklar pay defterine kaydolunur.
Limited şirkete ortaklık hakkı veren bir payın devri, şirket hakkında ancak şirkete bildirilmek ve pay defterine kaydedilmek şartıyla hüküm ifade eder. Devir hususunun pay defterine kaydedilebilmesi için, ortaklardan en az dörtte üçünün devre muvafakat etmesi ve bunların esas sermayesinin en az dörtte üçüne sahip olması şarttır. Öte yandan ortağın koymayı taahhüt ettiği sermaye ayın(gayrimenkul vb.gibi) ise, payını şirketin kuruluşunu takip eden üç yıl içinde başkasına devredemez. Şirket esas mukavelesi ile payların devri yasak edebileceği gibi ortakların devre muvafakat etmesi için öngörülen oran ve payların devredilebilme süresine ilişkin yukarıda öngörülen şartlar daha da ağırlaştırılabilir. 
Limited şirket ortaklık paylarının, bir başka değişle hisselerinin, gerçek kişilerce satışından veya aynı anlama gelmek üzere bir bedel karşılığı devrinden elde edilen kazançların 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu karşısındaki durumuna bakalım.
Limited Şirket Ortaklık Paylarının Devrinden Elde Edilen Kazançlar Değer Artışı Kazancıdır. GVK’nın 1’inci maddesinde gerçek kişilerin gelirlerinin gelir vergisine tabi olduğu ve gelirin bir gerçek kişinin bir takvim yılı işçinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı olduğu hükme bağlanmıştır. Anılan Kanunun ikinci maddesinde ise gelire giren kazanç ve iratlar ardı ardına sayılmış ve bunların ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları, yedinci ve son gelir unsuru olarak da diğer kazanç ve iratlar olduğu belirlendikten sonra aksine hüküm olmadıkça bu kazanç ve iratların tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınacakları hüküm altına alınmıştır. 
Kanunda diğer kazanç ve iratların nelerden oluştuğu, bu kapsama giren kazanç ve iratların nelerden ibaret olduğu açıkça belirtilmiştir. Buna göre diğer kazanç ve iratlar ilk altı gelir unsurunu girmeyen ve “değer artışı kazançları” ile “arızi kazançlar” olarak nitelendirilen kazançlardan oluşmaktadır. Ortaklık hakkını temsil eden payların devri şirketin diğer ortaklarından birine veya bir kaçına yapılabileceği gibi tamamen şirket dışından birine de yapılabilmektedir. Bu hususta herhangi bir sınırlama yoktur. GVK’nın mükerrer 80’inci maddesinin (4) numaralı bendinde, ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artışı kazancı olduğu hükme bağlanmıştır. 
DEVAMI BİR SONRAKİ YAZIDA....

  • Bu haberi paylaşın:
Yazarın Diğer Yazıları
19 gün önce
119 gün önce
126 gün önce
159 gün önce
180 gün önce
229 gün önce
238 gün önce
299 gün önce
308 gün önce
319 gün önce
560 gün önce
580 gün önce
658 gün önce
679 gün önce
707 gün önce
734 gün önce
1054 gün önce
1057 gün önce
1089 gün önce
1110 gün önce
1144 gün önce
1156 gün önce
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=