Lütfen bekleyin..

Mehmet Cevat Kerem

LİMİTED ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİNİN VERGİSEL BOYUTU-1

25 Nisan 2017, 22:24

Bir veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup, ortaklarının sorumluluğu koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi muayyen olan şirkete limited şirket denir. Limited şirketler uygulamada sıklıkla rastlanılan bir sermaye şirketi türüdür.
Sermaye payı, konulması taahhüt edilen sermayeye göre tayin olunur. Ortakların ad ve soyadları, pay miktarları, vuku bulan ödemeler, payların devir ve intikali ve bu hususlarla ilgili diğer değişiklikler ortaklar pay defterine kaydolunur.
Limited şirkete ortaklık hakkı veren bir payın devri, şirket hakkında ancak şirkete bildirilmek ve pay defterine kaydedilmek şartıyla hüküm ifade eder. Devir hususunun pay defterine kaydedilebilmesi için, ortaklardan en az dörtte üçünün devre muvafakat etmesi ve bunların esas sermayesinin en az dörtte üçüne sahip olması şarttır. Öte yandan ortağın koymayı taahhüt ettiği sermaye ayın(gayrimenkul vb.gibi) ise, payını şirketin kuruluşunu takip eden üç yıl içinde başkasına devredemez. Şirket esas mukavelesi ile payların devri yasak edebileceği gibi ortakların devre muvafakat etmesi için öngörülen oran ve payların devredilebilme süresine ilişkin yukarıda öngörülen şartlar daha da ağırlaştırılabilir. 
Limited şirket ortaklık paylarının, bir başka değişle hisselerinin, gerçek kişilerce satışından veya aynı anlama gelmek üzere bir bedel karşılığı devrinden elde edilen kazançların 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu karşısındaki durumuna bakalım.
Limited Şirket Ortaklık Paylarının Devrinden Elde Edilen Kazançlar Değer Artışı Kazancıdır. GVK’nın 1’inci maddesinde gerçek kişilerin gelirlerinin gelir vergisine tabi olduğu ve gelirin bir gerçek kişinin bir takvim yılı işçinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı olduğu hükme bağlanmıştır. Anılan Kanunun ikinci maddesinde ise gelire giren kazanç ve iratlar ardı ardına sayılmış ve bunların ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları, yedinci ve son gelir unsuru olarak da diğer kazanç ve iratlar olduğu belirlendikten sonra aksine hüküm olmadıkça bu kazanç ve iratların tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınacakları hüküm altına alınmıştır. 
Kanunda diğer kazanç ve iratların nelerden oluştuğu, bu kapsama giren kazanç ve iratların nelerden ibaret olduğu açıkça belirtilmiştir. Buna göre diğer kazanç ve iratlar ilk altı gelir unsurunu girmeyen ve “değer artışı kazançları” ile “arızi kazançlar” olarak nitelendirilen kazançlardan oluşmaktadır. Ortaklık hakkını temsil eden payların devri şirketin diğer ortaklarından birine veya bir kaçına yapılabileceği gibi tamamen şirket dışından birine de yapılabilmektedir. Bu hususta herhangi bir sınırlama yoktur. GVK’nın mükerrer 80’inci maddesinin (4) numaralı bendinde, ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artışı kazancı olduğu hükme bağlanmıştır. 
DEVAMI BİR SONRAKİ YAZIDA....

  • Bu haberi paylaşın:
Yazarın Diğer Yazıları
7 gün önce
19 gün önce
30 gün önce
33 gün önce
58 gün önce
300 gün önce
329 gün önce
429 gün önce
436 gün önce
469 gün önce
490 gün önce
539 gün önce
548 gün önce
609 gün önce
618 gün önce
629 gün önce
870 gün önce
890 gün önce
968 gün önce
989 gün önce
1017 gün önce
1044 gün önce
1364 gün önce
1367 gün önce
1399 gün önce
1420 gün önce
1454 gün önce
1465 gün önce
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
YWJkdXJyYWhtYW5zZXZlbi5jb20=