Lütfen bekleyin..

Mehmet Cevat Kerem

LİMİTED ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİNİN VERGİSEL BOYUTU-2

04 Mayıs 2017, 08:15

Limited şirkete ait ortaklık hakkını temsil eden payların elden çıkarılmasından doğan kazançlar, Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında değer artışı kazancı olarak kabul edilmektedir. Öte yandan bu noktada belirtilmesi gereken bir başka husus, kimi değer artışı kazançları için öngörülen elde tutulma süresine ilişkin sınırlayıcı hükümlerin ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar için geçerli olmayışıdır. Bir başka değişle ortaklık hakkının veya hissesinin elde tutulma süresinin bunların elden çıkarılmasından elde edilen kazancın değer artışı kazancı olup olmadığı hususuna bir etkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla limited şirket ortaklık payları veya hisseleri iktisap tarihinden itibaren üç ay, üç yıl ya da onüç yıl sonra da elden çıkarılsa da, bunlardan elde edilen kazançlar değer artışı kazancıdır.
GVK’nın safi değer artışını düzenleyen mükerrer 81’inci maddesinin son fıkrasına göre mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere, Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir. Burada hesaplama yapılırken mal ve hakkın iktisap edildiği aydan bir önceki aya ait endeks değeri ile elden çıkarılan aydan bir önceki aya ait endeks değeri kullanılarak iktisap bedeli gerçek değerine yükseltilecektir. Öte yandan GVK’nın mükerrer 81’inci maddesinin son fıkrası uyarınca, 01.01.2006 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedelinin toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında arttırılabilmesi için, endeksteki artış oranının %10 veya üzerinde olması gerekmektedir.
01.01.2006 tarihinden itibaren endeksleme uygulamasında üretici fiyatları genel endeksi (ÜFE) dikkate alınacaktır. Dolayısıyla, limited şirket ortaklık hakkının elden çıkarılmasından doğan gerçek kazancı hesaplamak için söz konusu kazancı paranın satın alma gücündeki azalmadan, bir başka değişle enflasyondan arındırmak gerekmektedir. Bu bilgiler ışığında limited şirket ortaklık payının elden çıkarılmasından elde edilen safi kazancın tespitine ilişkin uygulamanın aşamalarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.Öncelikle ortaklık payının iktisap tarihinden önceki aya ilişkin ÜFE  endeksi tespit edilecek,

Safi Değer Artışı Kazancının Tespitinde İndirilebilecek Giderler GVK’nın birinci maddesinde gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı olarak tanımlanmıştır. İkinci maddenin son fıkrasında da bu anlayış korunmuş ve aksine hüküm olmadıkça kazanç ve iratların gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınacakları hükme bağlanmıştır. Gelirin safi olması, gelirin elde edilmesi ve idame ettirilmesi sırasında yapılan giderlerin gayrisafi hâsılattan indirilmesine imkân tanınması, kalan tutarın gelir olarak kabul edilip vergilendirilmesi anlamına gelmektedir. Bu anlayış çerçevesinde bütün gelir unsurlarında olduğu gibi değer artışı kazançlarında da safi tutarının hesaplanmasında bir takım giderlerin indirimi kabul edilmiştir. GVK’nın “Safi değer artışı” başlıklı mükerrer 81’inci maddesine göre değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedelleri ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunur. Dolayısıyla anılan madde hükmü kapsamında limited şirket ortaklık payının devri nedeniyle safi değer artışı kazancının hesaplanması sırasında, elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderler ile ödenen vergi ve harçlar indirim konusu yapılabilecektir. 
İstisna Uygulaması GVK’nın mükerrer 80’inci maddesinde 5281 sayılı Kanun’un 27’nci maddesi ile yapılan düzenleme ile 01.01.2006 tarihinden itibaren, değer artışı kazanç- larındaki genel istisna düzenlemesi, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar açısından kaldırılmıştır. Diğer mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar için istisna tutarı ise heryıl yeniden değerleme oranında arttırılmak şartıyla 270 seri no’lu GVK Genel Tebliği ile  her yıl yeniden belirlenmektedir.

  • Bu haberi paylaşın:
Yazarın Diğer Yazıları
202 gün önce
231 gün önce
331 gün önce
338 gün önce
371 gün önce
392 gün önce
441 gün önce
450 gün önce
511 gün önce
520 gün önce
531 gün önce
772 gün önce
792 gün önce
870 gün önce
891 gün önce
919 gün önce
946 gün önce
1266 gün önce
1269 gün önce
1301 gün önce
1322 gün önce
1356 gün önce
1368 gün önce
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=