Lütfen bekleyin..

Mehmet Cevat Kerem

EĞİTİM VE EKONOMİ

25 Temmuz 2017, 20:01

Ülkelerin ekonomik sosyal ve siyasal gelişmişlik düzeylerini belirleyen en önemli faktörlerden biri eğitimdir. Günümüzde toplumlar, eğitim düzeyinin artmasıyla ekonomik kalkınma arasında bağ kurmaktadırlar. İnsanların aldıkları eğitim oranında topluma katkıda bulundukları düşüncesi artmıştır. Eğitim, iktisadi kalkınmanın temelini oluşturmaktadır. Eğitimin amacı, hem ülkenin hem de insanların her çeşit istek ve ihtiyaçlarını karşılamaktır. Üretim tekniklerinin hızlı değişmesi, eğitime daha fazla önem verilmesi sonucunu doğurmuştur. Bunun neticesinde bilgiye ve gelişmeye daha fazla yatırım yapma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
 İnsanı bilgi ile donatmak ve  eğitmek, asırlar boyunca  eğitim en önemli amacı olmuştur. Günümüzde bu olgu, önemli bir duruma gelmekte ve etkisi daha da yoğun bir biçimde hissetmektedir. Devleti yönetecek, fabrikaları planlayacak, kuracak, işletecek, ürünleri dağıtacak, tüketecek, doğayı işleyecek, ondan ürün alacak, yuva kuracak, okul, yol, baraj yapacak, ya da tüm bunları ortadan kaldıracak, nesne ve olgularla ilgili sorun çıkaracak, ya da ortaya çıkan sorunları çözecek olan insandır. Böyle olunca insanı tutarlı davranışlarla, yani problem çözücü bilgi ve becerilerle donatmak zorundayız. Bu da eğitimle olabilir.
Eğitim insanlara bir yandan bilgi verirken bir yandan da bilgi üretme, anlama ve yorumlama yeteneği kazandırır. Toplumun üyelerine verilen eğitim, insan sermayesine yapılan bir yatırımdır; çünkü eğitim sayesinde insanlar ömür boyunca daha üretken olurlar. Eğitim insan üzerinde yapılan bir yatırım olduğundan diğer yatırımlardan farklıdır. Bugün uluslar arası alanda güçlü ve saygın ülke olmanın en önemli ölçüsü, sağlıklı ve istikrarlı bir gelişme gösteren bir ekonomidir. Bunun sağlanmasında, ülke kaynaklarıyla birlikte beşeri sermayenin üretim sürecine etkin katılımı büyük önem taşımaktadır. Birbiriyle uyumlu istihdam ve mesleki eğitim politikalarının izlenmesi, ekonominin işgücü ihtiyaçlarına paralel yeterli sayı ve kalitede işgücünün yetiştirilmesi bu açıdan gerekli olmaktadır. Günümüzde gelişmiş ekonomilerde, gelişmişliğin ölçüsünü belirleyen en önemli faktörlerden birisi eğitim hizmetlerine verilen önceliktir. Eğitim hizmetlerinin bu denli önem arz etmesinin nedeni, bu hizmetin uygun şartlarda yapılması sonucu ortaya çıkan önemli sosyal faydalar ve topluma olumlu katkı sunmasıdır.
 Bilgiye yön veren bireylere ihtiyaç duyulduğu bir bilgi Çağındayız. Bunun içindir ki, baş döndürücü bir hızla ilerlerken teknoloji sahnesinde geri kalmak istemeyen uluslar, çareyi eğitime yatırım yapmakta, bilgi sistemleri ve teknolojilerindeki gelişmelerin paralelinde eğitim programlarını çağın gereğine göre düzenlemekte bulmuşlardır. Bir ülkenin, ekonomik kalkınmasının; o ülkenin halkının, kişisel ve toplumsal gelişmesine bağlı olduğu söylenebilir. Eğitim yoluyla geliştirilen ve toplumsal davranışlarla da kullanım hedefine uygun olan yeni değer yargıları, ekonomik kalkınmayı hızlandırmak bakımından son derece önemlidir.  Kalkınma sadece maddi gereksinimlerle ilgili olmayıp, insanların toplumsal koşullarının geliştirilmesi ile de ilgilidir. 
 Eğitim ve Ekonomik Kalkınma Ülkelerin refah düzeyleriyle ekonomik kalkınma arasında doğrusal bir ilişki vardır. Bir ülkenin kalkınmışlık göstergeleri arasında, eğitim düzeyinin özel bir yeri ve önemi vardır. Kalkınmış ülkelere bakıldığında eğitim hizmetleri için daha çok kaynak ayrıldığı, eğitimin süresinin daha uzun ve verilen eğitimin daha nitelikli olduğu gözlenmektedir.
 Demokrasinin yerleşmesi, siyasi istikrarın sağlanması, kültürel gelişim, suç oranlarında nisbi azalma, hoşgörü, sağlıklı toplumun oluşumu gibi temel değişkenlerin seviyelerinin belirlenmesinde eğitim, anahtar bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Hukukun üstünlüğünü kabul etmek ve uygulamak için vatandaşların belli eğitim düzeyine sahip olmaları gerekir. Yargının bağımsızlığı için de eğitimin gerekliliği açık olarak görülmektedir. Demokratik kurumların oluşumu, demokratik kuralların işlemesi, ancak toplumun belirli eğitim düzeyine sahip olması ile işlerlik kazanabilir. Bu sebeple, bir ülkenin kalkınmasında fiziki ve maddi sermaye donanımının yanında, beşeri sermaye donanımının düzeyi de belirleyici rol oynamaktadır.

  • Bu haberi paylaşın:
Yazarın Diğer Yazıları
140 gün önce
168 gün önce
268 gün önce
275 gün önce
309 gün önce
330 gün önce
379 gün önce
388 gün önce
457 gün önce
468 gün önce
709 gün önce
730 gün önce
808 gün önce
829 gün önce
857 gün önce
884 gün önce
1204 gün önce
1207 gün önce
1239 gün önce
1260 gün önce
1294 gün önce
1305 gün önce
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=