Lütfen bekleyin..

Mehmet Cevat Kerem

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ-2

09 Ağustos 2017, 21:01

Yatırım teşvikler ile ilgili bir yazı dizisi yapmayı düşündüm.Konu ile ilgili ayrıntıları araştırıp paylaşmaya çalışacağım.
 
 Tüm yatırım konuları gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnasından yararlanabilir mi?
Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile şarta bağlı olup aranan şartları sağlamayan konuları hariç olmak üzere; asgari sabit yatırım tutarının üzerindeki tüm yatırımlar, Gümrük Vergisi muafiyeti ve Katma Değer Vergisi istisnasından yararlanabilir.
 Hangi tür yatırım malları gümrük vergisi muafiyeti kapsamındadır?
Teşvik belgesi kapsamındaki; makine ve teçhizat, otomotiv ve hafif ticari araç yatırımlarında monte edilmemiş haldeki (CKD) aksam ve parçaları ile gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımlarında tekne kabuğu ithali gümrük vergisinden muaftır.
 Yatırım teşvik belgesi kapsamında ithalatına başlanmış olunan makine ve teçhizatın, yatırım teşvik belgesinde belirtilen süre içinde ithalatının gerçekleştirilememesi durumunda, destek unsurlarından yararlanmak mümkün olacak mıdır?
Şayet ithalat işlemlerine yatırım süresi içerisinde başlanmış ve ilgili kambiyo mevzuatında yer alan ödeme şekillerinden herhangi biri kullanılmış ve bedeli kısmen veya tamamen ödenmiş ise; ithal edilmek istenen makine ve teçhizatın yatırım süresi bitiş tarihinden itibaren 4 ay içerisinde belge kapsamında destek unsurlarından yararlandırılarak ithalatı gerçekleştirilebilir.Bu durumda ilgili yatırımcı Gümrük Vergisi muafiyetinden ve Katma Değer Vergisi istisnasından yararlanabilecektir.
 Teşvik belgesi almak için başvurup henüz belgeye bağlanmayan yatırımlara ilişkin makine ve teçhizat ithalinde teşvik uygulaması var mıdır?
Teşvik belgesi almak üzere müracaat edilmiş, ancak teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlara ilişkin makine ve teçhizatın ithaline, Gümrük Vergisi ve Katma Değer Vergisinin toplam tutarı kadar teminat alınmak suretiyle ithaline izin verilir.“Teminatla ithalat” olarak adlandırılan bu uygulamada bir defada
verilecek teminat süresi en fazla altı aydır. Bu süre içinde teşvik belgesi düzenlenemezse, süre uzatımı için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na müracaat edilir. Teminat süresi içerisinde teşvik belgesi ile birlikte ilgili Bakanlığa başvurularak teminat çözülür.
 Yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal olunan makinenin kullanım esnasında arızalanması durumunda,söz konusu makinenin garanti kapsamında yurt dışına gönderilip tamir ettirilmesi veya yenisinin getirilmesi durumlarında ithalat sırasında destek unsurlarından tekrar
yararlanılacak mıdır?
Yatırım süresi içinde bu şekilde makine ve teçhizatın gönderilmesi işlemi Gümrük Mevzuatında “mahrece iade“olarak adlandırılır ve bu işlemler Gümrük Mevzuatı çerçevesinde yürütülür. Mahrece iade işlemine konu yatırım mallarının yurt dışı edilmesinden itibaren bir yıl içerisinde aynısı veya yenisinin yurda giriş işlemleri, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nün herhangi bir iznine tabi olmaksızın destek unsurları olan Gümrük Vergisi Muafiyeti ve KDV istisnasından yararlandırılır.
 Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt dışından kullanılmış makine ve teçhizat ithal edilebilir mi?
Teşvik belgesi kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat ithali mümkündür. Ancak bazı sınırlamalar bulunmaktadır. Buna göre; • İthalat Rejimi Kararı’nın 7. maddesi uyarınca ithaline izin verilen makine ve teçhizat ile• İthalat Rejimi Kararı uyarınca yayımlanmış “Kullanılmış ve Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ” hükümleri uyarınca karayolu nakil vasıtaları hariç ithali
mümkün olan makine ve teçhizat Teşvik belgesi kapsamında ithal edilebilecektir.
 Başka bir ülkede yer alan bir fabrikanın olduğu gibi yatırım teşvik belgesi kapsamında Türkiye’ye ithali mümkün müdür?
Teşvik mevzuatında bu durum “kullanılmış komple tesis” olarak adlandırılmaktadır. Kullanılmış komple tesisin ithalinde,yatırım teşvik belgesi kapsamında destek unsurlarından yararlanabilmek için Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden özel izin alınması gerekmektedir.Genel Müdürlük talebi, proje bazında değerlendirir. Bakanlıkça görevlendirilecek personeller tarafından yerinde ekspertiz yapılır ve uygun görülmesi halinde teşvik kapsamında ithaline izin verilir.
 Serbest bölgede yer alan komple bir tesis, olduğu gibi Türkiye’ye teşvik kapsamında ithal edilebilir mi?
Mevcut tesisin Ekonomi Bakanlığı’nın “Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü”nden alınmış faaliyet ruhsatı ve tesisin ithaline Serbest Bölge mevzuatı açısından bir sakınca olmadığına ilişkin uygunluk yazısı ile beraber Teşvik Uygulamaları Genel Müdürlüğü’ne başvurulur.
Komple tesisin, Serbest Bölgede Bakanlık tarafından yapılacak ekspertiz neticesinde düzenlenecek rapora istinaden teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilebilir.
 Kullanılmış makine ve teçhizatları farklı firmalardan satın alarak oluşturulmuş bir tesis, komple tesis kapsamında destek unsurlarından yararlandırılarak ithal edilebilir mi?
Farklı firmalardan temin edilen münferit makine ve teçhizat ile tesis oluşturulamayacağı veya bu şekilde tesis oluşturan ve revizyon ve ticareti ile ilgilenen firmalardan bu tesislerin teşvik belgesi kapsamında ithal edilemeyeceği, Teşvik Mevzuatı’nda özellikle belirtilmiştir.
 Ödenmemiş sigorta primi borcu bulunması halinde sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilir mi?
Bu destek unsurundan yararlanılabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süreleri içerisinde SGK’ya vermesi, sigortalıların tamamına ait primlerin sigortalı hissesi ve Bakanlıkça karşılanmayan işveren hissesi dahil ödenmesi gerekmektedir. Geç ödenmesi durumunda Bakanlıkça SGK’ya ödenecek işveren hissesi de geç ödenecektir. Geç ödemeden kaynaklanan gecikme zammı ise işverenden tahsil edilecektir.
 SGK ile önceki dönemlerdeki borçları nedeniyle borç yapılandırması gerçekleştiren yatırımcı,sigorta primi işveren desteğinden yararlanabilir mi?
Şayet yatırımcı borçlarını tecil ve/veya taksitlendirmiş ya da ilgili kanunlar uyarınca borçlarını yeniden yapılandırmış ise; tecil, taksitlendirme veya yapılandırma anlaşmalarını bozmadığı ve ödemelerini zamanında yaptığı sürece bu destek unsurlarından yararlanabilecektir.
 Sigorta primi işveren hissesi desteği ne zaman ve nasıl başlatılır?
Yatırımcı tarafından tamamlama vizesi alındıktan sonra Genel Müdürlük firma adını, teşvik belgesi tarih ve sayısını, yatırım yerini ve adresini, SGK işyeri sicil numarasını, yatırımın cinsini, mevcut ve ilave istihdamı, vergi daire ve numarasını,destekten yararlanma süresini ve azami destek tutarını SGK’ya bildirir. SGK ise yatırımcının gerek SGK’ya gerekse Maliye Bakanlığı’na borcu olup olmadığını araştırdıktan sonra
destek süresini başlatır.
 Yatırımın destek süreleri dolmadan başka yatırımcıya devredilmesi halinde yeni yatırımcı sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanabilir mi?
Yatırımın devri halinde sigorta primi işveren hissesi desteğinden devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla kalan süre için devralan yararlanır.

  • Bu haberi paylaşın:
Yazarın Diğer Yazıları
23 gün önce
265 gün önce
294 gün önce
394 gün önce
401 gün önce
434 gün önce
455 gün önce
504 gün önce
513 gün önce
574 gün önce
583 gün önce
594 gün önce
835 gün önce
855 gün önce
933 gün önce
954 gün önce
982 gün önce
1009 gün önce
1329 gün önce
1332 gün önce
1364 gün önce
1385 gün önce
1419 gün önce
1430 gün önce
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
YWJkdXJyYWhtYW5zZXZlbi5jb20=