Lütfen bekleyin..

Mehmet Cevat Kerem

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ-3

14 Ağustos 2017, 18:55

Yatırım teşvikler ile ilgili bir yazı dizisi yapmayı düşündüm.Konu ile ilgili ayrıntıları araştırıp paylaşmaya çalışacağım.
 
 Tüm yatırım teşvik belgeleri için sigorta primi  işçi hissesi desteği uygulanabilir mi?

Yalnızca 6. bölgede gerçekleştirilecek büyük ölçekli, stratejik ve bölgesel yatırımlar için alınmış yatırım teşvik belgeleri kapsamında sigorta primi işçi payı teşviki uygulanabilir. Bu desteğin diğer bölgeler için alınan teşvik belgeleri kapsamında uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

 Sigorta primi desteğinin kapsamı, süresive şartları nedir?

Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı tamamlama vizesinin yapılmasını takip eden aydan başlamak üzer 10 yıl süreyle uygulanır.Destekten yararlanılabilmesi için; aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi ve devletçe karşılanmayan işçi hissesine ait tutarın yasal süresi içinde ödenmiş olması şarttır.

 Yararlanılabilecek sigorta primi işçi hissesi desteğinde üst sınır var mıdır?

Sigorta primi işveren hissesine desteğine getirilen ve sabit yatırım tutarının belli bir oran şeklinde belirlenen üst sınır, bu teşvik uygulamasında yoktur.

 Yatırım katkı tutarı ve oranı nedir? Nasıl belirlenmiştir?

İndirimli gelir ve Kurumlar Vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların devletçe karşılanacak tutarına yatırım katkı tutarı, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak orana ise yatırım katkı oranı denmektedir. Yatırımlardan sağlanan kazanca uygulanacak vergi oranları ile yatırıma katkı oranları,Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir.

 Vergi indirimi geçici vergi dönemlerinde de uygulanabilir mi?

İndirimli kurumlar vergisi uygulaması, dönem sonunu beklemeye gerek olmaksızın geçici vergi dönemlerinde de uygulanabilecektir.

 Yatırımcının birden fazla ilde yatırım yapması durumunda indirimli vergi oranı uygulaması nasıl olacaktır?

Yatırımcının farklı bölgelerde birden fazla yatırım yapması durumunda, yatırıma katkı oranı ve indirimli kurumlar vergisi oranı her bir bölge için ayrı dikkate alınacaktır.

 Vergi indirimi uygulamasında tüm yatırım harcamaları toplam yatırım tutarı hesaplamasında dikkate alınır mı?

Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tabi olmayan diğer harcamalar vergi indiriminden faydalanamaz.Dolayısıyla bu harcamalar yatırım katkı tutarının hesabında dikkate alınmazlar.

 Tüm yatırım teşvik belgeleri için gelir vergisi stopaj desteği uygulanabilir mi?
Yalnızca 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için alınmış yatırım teşvik belgeleri kapsamında gelir vergisi stopaj teşviki uygulanabilir. Diğer bölgeler için alınan teşvik belgeleri kapsamında yapılacak yatırımlarda türü ne olursa olsun bu teşvikin uygulanması mümkün değildir.

 Gelir vergisi stopaj desteği yatırımın hangi aşamasında uygulanabilir?

6. bölge için düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında belgede kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla gerçekleştirilen ilave istihdam için, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmeye başlanmasından itibaren gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlanılabilir.

 Gelir vergisi stopaj teşviki uygulanma süresi nedir? Nasıl uygulanır?

Teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak üzere, ilave istihdam için asgari ücrete tekabül eden gelir vergisi 10 yıl süre ile verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk edecek vergiden indirilir.

 Yatırımın tamamlanmaması veya yatırım teşvik belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi durumunda yatırımcının cezai sorumluluğu var mıdır?

Gelir vergisi stopaj desteğinden yararlanılmış olunması nedeniyle ödenmemiş olan gelir vergilerinin hesaplanarak gecikme faizi ile birlikte ödenmesi gerekecektir. Ancak bu durumlarda vergi ziyaı cezası uygulanmayacaktır.

 Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımın bir başka yatırımcıya devredilmesi halinde yeni yatırımcı var olan faiz desteğinden yararlanmaya devam edebilir mi?

Şayet yeni yatırımcının yatırım teşvik belgesi varsa ve bu belgede faiz desteği öngörülmüş ise; aracı kurumun kabul etmesi halinde, kullanılan kredinin vade, miktar vb. şartlar değiştirilmeksizin bakiye kredi için yeni yatırımcı adına düzenlenecek yani itfa planına göre faiz desteğine devam edilir. Aksi takdirde faiz desteği uygulaması durdurulur.

 Faiz desteğine tabi kredinin teşvik belgesi kapsamı dışında kullanılması halinde yaptırımlar nelerdir?

Kredinin amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde, aracı kurumlar ödenmiş olan toplam faiz desteği tutarına kendi faiz oranlarını dikkate alarak hesaplayacakları faizi veya kâr payını dahil ederek 5 işgünü içerisinde bütçeye gelir yazılmak üzere muhasebe birimi hesabına yatırmak zorundadırlar.Aksi takdirde TCMB’de bulunan karşılık hesaplarından tahsil edilecektir.

 Faiz destek oranının altındaki bir faiz oranından kredi bulunması halinde uygulanacak faiz desteği oranı nedir? 

Banka ve finans kuruluşlarının uyguladıkları faiz ve kâr payı oranları, bölgelere göre belirlenen faiz destek puanının altına düştüğünde faiz desteği olarak düşük oran dikkate alınacaktır.YAZI NIN DEVAMI GELECEKTİR….

  • Bu haberi paylaşın:
Yazarın Diğer Yazıları
4 gün önce
16 gün önce
27 gün önce
30 gün önce
55 gün önce
297 gün önce
326 gün önce
426 gün önce
433 gün önce
466 gün önce
487 gün önce
536 gün önce
545 gün önce
606 gün önce
615 gün önce
626 gün önce
867 gün önce
887 gün önce
965 gün önce
986 gün önce
1014 gün önce
1041 gün önce
1361 gün önce
1364 gün önce
1396 gün önce
1417 gün önce
1451 gün önce
1463 gün önce
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
YWJkdXJyYWhtYW5zZXZlbi5jb20=