Lütfen bekleyin..

Mehmet Cevat Kerem

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ-4

22 Ağustos 2017, 18:09

Yatırım teşvikler ile ilgili bir yazı dizisi yapmayı düşündüm.Konu ile ilgili ayrıntıları araştırıp paylaşmaya çalışacağım.
 
 Yatırım yeri tahsisi hangi koşullarda yapılır?
Yatırım yapılması düşünülen yerde;• Organize Sanayi Bölgeleri ve Endüstri Bölgelerinde yer bulunmuyorsa,
• Yatırım toplam tutarı taşınmazın rayiç bedelinin eğitim ve hayvancılık yatırımları için bir, turizm için iki, diğer yatırımlar için üç katından fazla ise 49 yıllığına irtifak hakkı tesis edilebilir.

Tahsis edilen taşınmaz ile ilgili yatırımcıların sorumlulukları nelerdir?
Yatırım yeri tahsisi gerçekleştikten sonra yatırımcı taşınmazın emlak vergisi değerinin % 3’ü oranında ilk yıl bedelini ödemek, yatırımı öngörülen zaman içerisinde tamamlamak,yatırımın faaliyete geçmesinden itibaren 5 yıl boyunca yatırım teşvik belgesinde belirlenen istihdam sayısını korumak zorundadır.

 Hazineye ait taşınmaz yatırım yeri için doğrudan satın alınabilinir mi?
Tarım ve hayvancılık yatırımları hariç olmak üzere yatırım tutarı 50.000$ ve üstü ise, en az 100 kişiye istihdam sağlanacak nitelikte bir yatırım ise ve satın alınmak istenen taşınmazın en az 3 katı tutarında yatırım yapılacaksa Harçlar Kanunu’nun 63.maddesinde yer alan harca esas değer üzerinden doğrudan satın alınabilir.

 Yatırım yeri kesinlikle tahsis edilmeyecek yatırım konuları var mıdır?
• Finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumların yatırımları,• İş ortaklıklarının yatırımları,
• Yap-İşlet Modeli ile enerji üretim tesisi kurulması, işletilmesi ve satılması ile ilgili yatırımları,• Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde yapılan yatırımlar,• Rödovans yatırımları,Yatırım yeri tahsisi desteğinin kapsamı dışındaki yatırım konularıdır.

 Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat finansal kiralama yolu ile temin edilebilir mi?
Yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan makine ve teçhizatın tamamı veya bir kısmının finansal kiralama yoluyla temin edilmesi mümkündür.

 Finansal kiralama yoluyla gerçekleştirilecek yatırım harcamalarında bir limit var mıdır?
Finansal kiralama yöntemi ile yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için ASGARİ 200.000 TL olması gerekmektedir.

 Finansal kiralama yolu ile temin edilecek makine ve teçhizat ile ilgili gümrük muafiyeti ve KDV istisnası desteklerinden kim yararlanacaktır?
Bu destek unsurlarından finansal kiralama şirketi yararlanır.Fakat bunun için finansal kiralama şirketinin yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcı ile sözleşme imzalamış olması ve makine teçhizat listesinin ilgili merci tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

 Finansal kiralama yoluyla temin edilmiş makine ve teçhizatın devir, satış veya ihraç edilmesi
mümkün müdür?
Mümkündür. Ancak bu işlem için finansal kiralama şirketi ile yatırımcının ilgili mercie birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
Finansal kiralama yoluyla elde edilmiş makine ve teçhizatın üçüncü şahıslara izinsiz satış veya
kiralanması durumunda sorumluluk kimde olacaktır?
Mülkiyet finansal kiralama şirketinde olduğu sürece her türlü sorumluluk finansal kiralama şirketinde olacaktır. Bu durumda faydalanılan destekler, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca finansal kiralama şirketinden geri alınacaktır. Ancak mülkiyetin yatırımcıya geçmiş olması halinde, tüm sorumluluk yatırımcıda olacaktır.

 Finansal kiralama işlemine konu makine ve teçhizatın başka yatırımcıya devri nasıl gerçekleştirilir?
Finansal kiralama işlemine konu makine ve teçhizatın başka yatırımcıya devrinin talep edilmesi halinde, devralan ve devreden yatırımcının birlikte finansal kiralama şirketine başvurması üzerine yeni sözleşme düzenlenerek devir işlemi yapılabilir. Bu durumda yatırımın bütünlüğünün bozulması halinde söz konusu makine ve teçhizatın yeniden temin edilmesi gerekir. Ayrıca yeni yatırımcının teşvik belgesinde kayıtlı destek unsurlarının ilk yatırımcının yararlandığı destek unsurlarından daha düşük olması veya hiç olmaması durumunda fazladan yararlanılan destekler geri alınır.

 Kullanılmış ithal makine ve teçhizat finansal kiralama yoluyla temin edilebilir mi?
Şayet teşvik belgesinde söz konusu kullanılmış makine ve teçhizatın ithaline izin veriliyorsa, bu yatırımlar finansal kiralama yolu ile de temin edilebilir.DEVAM EDECEK……

  • Bu haberi paylaşın:
Yazarın Diğer Yazıları
7 gün önce
19 gün önce
30 gün önce
33 gün önce
58 gün önce
300 gün önce
329 gün önce
429 gün önce
436 gün önce
469 gün önce
490 gün önce
539 gün önce
548 gün önce
609 gün önce
618 gün önce
629 gün önce
870 gün önce
890 gün önce
968 gün önce
989 gün önce
1017 gün önce
1044 gün önce
1364 gün önce
1367 gün önce
1399 gün önce
1420 gün önce
1454 gün önce
1465 gün önce
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
YWJkdXJyYWhtYW5zZXZlbi5jb20=