Lütfen bekleyin..

Mehmet Cevat Kerem

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ-5

04 Eylül 2017, 17:53

Yatırım teşvikler ile ilgili bir yazı dizisi yapmayı düşündüm.Konu ile ilgili ayrıntıları araştırıp paylaşmaya çalışacağım.
 
  Yatırım teşvik belgesi almak için nereye müracaat edilmelidir?
Yatırım teşvik belgesi almak için Ekonomi Bakanlığı’nın Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne başvurulmalıdır. Ancak genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı 10 milyon TL’yi aşmayan ve Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına ilişkin Tebliğ’in 4 numaralı ekinde yer alan aşağıdaki tabloda belirtilen yatırımlar için (yerel birimlerce teşvik belgesi düzenlenebilecek sektör ve konular belirtilmiştir) yerel birimlere (kalkınma ajansları, sanayi odaları ve Bakanlıkça belirlenen diğer odalar) de başvurulabilir.

Ödenmesi gereken bir tutar var mıdır?
Yatırımcının teşvik belgesi almak için ödemesi gereken tutar 400 TL’dir. Müracaat edilen birimin döner sermaye işletme hesabına bu tutar yatırılır. Müracaat yerel birime yapılıyor ise,300 TL döner sermaye hesabına, kalan 100 TL ise ilgili yerel birimin hesabına yatırılır.

 Yatırım teşvik belgesini alabilmek için müracaatta aranacak belgeler nelerdir?
1. Müracaat dilekçesi
2. İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi
3. Yatırım Bilgi Formu ve Taahhütname (2012/1 sayılı Tebliğin 1 nolu ekinde yer almaktadır)
4. Makine ve Teçhizat Listeleri
5. 400 TL Müracaat Bedelinin Yatırıldığına Dair Belge
6. Ortaklık durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
7. Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcun bulunmadığına dair yazı veya elektronik ortamdan alınmış barkodlu çıktı
8. Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı
9. Stratejik Yatırımlar için Fizibilite Raporu
10. Teşvik uygulamalarına bağlı olarak talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

 Yatırım teşvik belgesi başvurularının değerlendirme süreci nasıl olmaktadır?
Ekonomi Bakanlığı’na doğrudan yapılan ve yerel birimlerce onay vermesi için gönderilen başvurularda yer alan yatırım projeleri; makro ekonomik politikalar, arz talep dengesi,
sektörel, mali ve teknik yönden değerlendirilir ve gerekirse ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak görüşler sonucunda uygun bulunması halinde, Yatırım Teşvik belgesi verilir.

 Yatırım Teşvik Belgesi müracaatı ne kadar süre içerisinde sonuçlandırılır?
Müracaat sırasında istenen tüm bilgi ve belgelerin tamamlanması kabulü ile yetkili birimler azami iki ay içerisinde müracaatları sonuçlandırmakla yükümlüdür.

Yatırım konuları nelerdir?
1- Gıda ürünleri ve içecek imalatı
2-Tekstil ürünleri imalatı (yün ipliği hariç olmak üzere, tekstil elyafının hazırlanması ve eğirilmesi konusunda sadece modernizasyon yatırımları ve halı, tafting, dokunmamış ve örülmemiş kumaş ile çuval hariç olmak üzere tekstil dokumacılığı konusunda sadece modernizasyon yatırımları)
3- Giyim eşyası imalatı
4- Derinin tabaklanması ve işlenmesi
5- Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) ; hasır ve buna benzer, örülerek yapılan maddelerin imalatı
6- Kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı
7- Rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı (madencilik yatırımları hariç)
8- Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı
9- Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı
10- Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı
11- Ana metal sanayii (2710 demir çelik ana sanayii hariç)
12- Metal eşya sanayii
13- B.y.s. makine ve teçhizat imalatı
14- Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı
15- B.y.s. elektrikli makine ve cihazların imalatı
16- Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı
17- Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatı
18- Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı
19- Diğer ulaşım araçlarının imalatı (gemi ve yat inşa yatırımları hariç)
20- Mobilya imalatı; b.y.s. diğer imalat
21-Ürün paketleme hizmeti yatırımları
Teşvik Belgesi İşlemleri
 Yatırım teşvik belgesi kapsamında makine ve teçhizatın beş yıl süre dolmadan ve izinsiz olarak satılması durumunda yatırımcının maruz kalacağı yaptırımlar nelerdir?
Bu durumda izinsiz satışı gerçekleştirilen makine ve teçhizatla ilgili;
• Gümrük Vergisi,• KDV,• Varsa indirimli uygulan kurumlar veya gelir vergisi,• Fazladan yararlanılan faiz desteği,• Tahsil edilmeyen KKDF kesintisi,ilgili mevzuat uyarınca geri alınır ve yatırım teşvik belgesi iptal edilebilir.ek

 Yatırım teşvik belgesi kapsamında henüz gerekli süreleri doldurmamış makine ve teçhizatın
yatırımcıların diğer borçları nedeniyle cebri icra veya tasfiye sonucu satılması halinde herhangi bir yaptırım var mıdır?
Şayet icra veya iflas organı tarafından satışın kesinleşme tarihinden önce tamamlama vizesi yapılacak durumlar söz konusu ise, teşvik belgesinin hemen tamamlama vizesi yapılabilir. Ancak, makine ve teçhizatın teminini müteakip beş yıllık süre dolmadan cebri icra veya tasfiye sonucu yatırım teşvik belgesine bağlı bir makine ve teçhizatın satılması halinde, yararlanılan tüm destekler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde geri alınır. Ayrıca yatırım teşvik belgesi iptal edilebilir.

 Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların başka bir yere veya bölgeye nakli mümkün
müdür?
Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen yatırımların, işletmeye geçiş tarihinden itibaren asgari beş yıl süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunması gerekir. Ancak Bakanlıktan izin alınması ve yatırım konusunun taşınılacak bölgede de destek
kapsamına alınması şartıyla, yatırımın diğer bölgelere de taşınması mümkündür.

 Organize sanayi bölgesi içerisindeki bir yatırımın bir bütün olarak OSB dışına veya bulunulan
bölgeden daha az destek alan başka bir bölgeye  taşınması mümkün müdür?
Yatırımın bulunulan bölgeden daha az destek alan bir başka bölgeye veya aynı bölgede olsa bile OSB’den OSB dışına veya ilgili yatırım konusunun desteklenmediği bölgelere taşınması
mümkündür. Ancak taşınılan bölgede bulunmayan desteklerin tamamı ile taşındığı bölgenin yararlandığı desteği aşan kısmı ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.DEVAM EDECEK….

  • Bu haberi paylaşın:
Yazarın Diğer Yazıları
23 gün önce
265 gün önce
294 gün önce
394 gün önce
401 gün önce
434 gün önce
455 gün önce
504 gün önce
513 gün önce
574 gün önce
583 gün önce
594 gün önce
835 gün önce
855 gün önce
933 gün önce
954 gün önce
982 gün önce
1009 gün önce
1329 gün önce
1332 gün önce
1364 gün önce
1385 gün önce
1419 gün önce
1430 gün önce
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
YWJkdXJyYWhtYW5zZXZlbi5jb20=