Lütfen bekleyin..

Mehmet Cevat Kerem

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ-6

06 Eylül 2017, 18:10

Bugünkü yazımız Yatırım teşvikler ile ilgili  yazı dizisinin son yazısı olacaktır.Yatırımcılar için birazcık faydalı olabilmişsek bu bizim için en büyük mutluluk kaynağı olur…
 
 Yatırım ile ilgili çalışmalar bittikten sonra ne zaman ve nereye tamamlama vizesi için Başvurulmalıdır?
Yatırımcı öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içerisinde yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için yatırım teşvik belgesini düzenleyen yetkili mercie başvurması gerekmektedir.

 Tamamlama vizesini alabilmek için yapılması gerekenler nelerdir?
Yatırım teşvik mevzuatında belirtilen belgeler ile birlikte (YTB aslı, Makine ve Teçhizat Listesi, Yatırım Takip Formu, Kapasite Raporu, Faturalar, Ruhsatlar, Vergi İndirimi ve Kur Farkı gibi vb. konuları irdeleyen YMM Raporu vb.) Teşvik Uygulamaları ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğün görevlendirdiği mercilere (yerel birimler, odalar, bankalar veya valilik) başvurulabilir. Genel Müdürlük ekspertiz yapmak üzere iki veya üç personel görevlendirir. Ekspertiz Raporu sonucuna göre Genel Müdürlük tamamlama vizesi şerhi koyar.

 Tamamlama vizesi yerel birimlerden alınabilir mi?
Bunun için yerel birimler veya Genel Müdürlüğün yetkilendirdiği odalar, bankalar veya valilik personeli, ekspertiz işlemlerini yatırımcının belirleyeceği YMM ile birlikte yapar.İstenen diğer belgeler ile birlikte yetkili yerel merci, rapora istinaden Genel Müdürlüğün olurunu da aldıktan sonra tamamlama vizesini verir.

 Ekspertiz işlemleri için görevlendirilecek personele ücret ödenmesi gerekir mi?
Görevlendirilecek personelin her birine ekspertiz ücreti olarak 100 TL ödenmesi gerekmektedir. Bu görevlendirmede ekspertiz ücreti, yol ve konaklama giderleri yatırımcı tarafından karşılanır. Yatırımcılardan başka hiçbir ad altında ilave ücret talep edilemez.

 Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan tüm harcamalar nedeniyle destek unsurlarından
yararlanabilir mi?
Öncelikle müracaat tarihinden evvel yapılmış harcamalar,hiçbir şekilde teşvikten yararlanamaz. Ayrıca; Hammadde, ara malı ve işletme malzemesi (Otomobil ve hafif ticari yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak şartıyla CKD aksam ve parçaları, gemi ve 50 metrenin üzerindeki yat inşa yatırımlarında tekne kabuğu hariç) • Kullanılmış yerli makine ve teçhizatı  Karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek araçları (İstisnaları var- madencilik ve hazır beton yatırımları vs.) Faaliyet konusu dışındaki yatırımlar için uçak ve helikopter , Porselen, seramik ve camdan mamul sofra ve mutfak eşyası , İnşaat malzemeleri , Yatırım projesi bazında sektörel özellikler dikkate alınarak projeye özgü genel müdürlükçe belirlenen bazı harcamalar hiçbir şekilde teşvik belgesi kapsamına girmez.

 Maddi olmayan duran varlıklar için (knowhow,lisans, marka) yapılacak harcamalar yatırım
harcaması olarak kabul edilebilir mi?
Söz konusu harcamaların cinsi yatırım teşvik belgesinde belirtilmiş olması ve teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %50’sini aşmamak kaydıyla yatırım harcaması olarak kabul edilir.

 Yatırım teşvik belgesi için başvuruda bulunulmuş olmakla beraber henüz sonuçlandırılmamış
müracaatlar yeni teşvik sisteminden yararlanabilir mi?
Bakanlar Kurulu Kararı’nın yayım tarihi olan 19.06.2012 tarihinden önce başvurulmuş fakat sonuçlandırılmamış müracaatlar, başvuru tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat,yani eski teşvik sistemi kapsamında değerlendirilecektir.Fakat talep edilmesi halinde yeni sisteme göre sonuçlandırılabilecektir.

Yeni teşvik sisteminden önce alınmış olan yatırım teşvik belgeleri kapsamında bugün yapılan
yatırım harcamaları, yeni sistemdeki avantajlı destek ve sürelerden yararlanabilir mi?
Eski sisteme göre alınmış yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırım harcamaları eski sistem mevzuatı uyarınca geçerli olan destek unsurları, süre ve oranlardan yararlanmaya devam edecektir. Ancak 01.01.2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlar sonucunda tasdik edilen yatırım teşvik belgeleri,talep edilmesi halinde yeni teşvik sistemindeki lehe olan hükümlerden faydalanabilir.

 Eski teşvik sisteminde alınmış yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın, yeni teşvik sistemi mevzuatı uyarınca tasdiki yapılmış yatırım teşvik belgesi sahibine devri durumunda, yeni teşvik sisteminin destek unsurlarından yararlanabilir mi?
Eski teşvik sistemi uyarınca elde edilmiş makine ve teçhizatların yeni sistemde alınmış yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcıya devredilmesi durumunda, devralan yatırımcı bu yatırım harcamaları için yeni teşvik sisteminin yalnızca genel teşvik destek unsurlarından yararlanabilir. Bunun dışındaki destek unsurlarından yararlanması mümkün değildir.

Yeni teşvik sistemi mevzuatı kapsamında yatırım teşvik belgesine bağlı yatırım harcamaları için yararlanılan destek unsurları dışında, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanabilir mi?
Yeni teşvik sistemi kapsamında destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları hiçbir şekilde diğer kamu kurum ve kuruluşların desteklerinden yararlanamaz. Şayet diğer kamu kurum ve kuruluşların desteklerinden yararlanılıyorsa veya yararlanılacaksa, bu takdirde bu destek unsurlarından yararlanılamaz. Aykırı davranılması durumunda yararlanılan destek unsurları, ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.

 Yatırım teşvik belgesi tasdiki yapılmış yatırıma ne zaman başlanmış kabul edilir?
Genel olarak yatırımın başlangıç tarihi teşvik belgesi için Bakanlığa veya ilgili yerel birime başvuru tarihidir. Ancak yatırıma başlandığının kabul edilebilmesi için yatırımın resmi başlangıç tarihinden sonra fiili olarak arazi-arsa, altyapı, binainşaat, makine teçhizat ile diğer harcamalara yönelik olarak sabit yatırım tutarının en az % 10 oranında (50.000.000 TL üzerindekiler için 5.000.000 TL) harcama yapılması gerekir.

 Yatırım teşvik belgesi zayi olduğunda yeniden çıkarılabilir mi?
Teşvik belgesi veya eki belgelerin kaybolması nedeniyle yatırımcı tarafından yeniden tasdikinin talep edilmesi durumunda, mücbir sebep ve fevkalade hal durumları hariç olmak üzere, tasdiki istenen her yatırım teşvik belgesi için 300 TL karşılığı çıkarılabilir.

Hangi durumlarda Yatırım Teşvik Belgesi iptal olabilir?
• Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulama mevzuatında belirlenen hükümlere aykırı davranan,
• Yatırım Teşvik Belgesine ilişkin kayıt ve koşulları yerine getirmeyen,
• Yatırım teşvik belgesi ve diğer belgelerde tahrifat yapan,
• Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen veya kullanan,
• Yanlış veya yanıltıcı bilgi veren,
• İcra ve İflas yoluyla yapılan işlemler de dahil, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatı öngörülen
sürelerden önce satan veya satılmasına sebebiyet veren,
• Yatırım teşvik belgesinde öngörülen sürede yatırımı tamamlamayan,
• Asgari yatırım tutarlarına uymayan, yatırımcıların yatırım teşvik belgeleri iptal edilir.BİTTİ….

  • Bu haberi paylaşın:
Yazarın Diğer Yazıları
7 gün önce
19 gün önce
30 gün önce
33 gün önce
58 gün önce
300 gün önce
329 gün önce
429 gün önce
436 gün önce
469 gün önce
490 gün önce
539 gün önce
548 gün önce
609 gün önce
618 gün önce
629 gün önce
870 gün önce
890 gün önce
968 gün önce
989 gün önce
1017 gün önce
1044 gün önce
1364 gün önce
1367 gün önce
1399 gün önce
1420 gün önce
1454 gün önce
1465 gün önce
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
YWJkdXJyYWhtYW5zZXZlbi5jb20=