USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Gündem

“SAĞLIK ÇALIŞANI İLE HASTA İLİŞKİSİ GÜVEN ÜZERİNE KURULUDUR”

Sağlık-Sen Batman Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Dursun, 663 Sayılı KHK’da değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifinin 23. Madde ve alt düzenleme metinlerine itiraz ettiklerini belirtti.!

“SAĞLIK ÇALIŞANI İLE HASTA İLİŞKİSİ GÜVEN ÜZERİNE KURULUDUR”
30-03-2023 00:27
30-03-2023 00:28
Google News

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı yakın zamanda Sağlık-Sen’in de girişimleri sonrasında malpraktis davalarda sağlık uygulamalarının kalitesi ve uygulanabilirliği lehine olacak şekilde yeni düzenlemelere gitmiş ve bu düzenlemeler başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanları açısından sevinçle karşılanmıştı diyen Sağlık-Sen Batman Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Dursun “Gelindiğimiz noktada ise halen TBMM Komisyonlarında bulunan İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde yer alan bazı düzenlemelerin; mevcut  bahsi geçen son düzenlemeye tezat olacak şekilde sağlık hizmetlerinin ve uygulamalarının aleyhine olduğu ve sağlık çalışanları için hizmet sunumuna yönelik ağır şartlar barındırdığı anlaşılmaktadır. Özellikle meslekten geçici veya tamamıyla men ile ilgili düzenlemeler kısmında net olmayan ifadelere yer verilmekte, zarar veren uygulamaların ve kasıtlılığın ne şekilde ölçüleceği anlaşılmamakta ve metnin başından sonuna kadar meslekten men ibaresi kullanılarak kasıt ve ihlalin tarifleri yapılmamış olup metinde amacından saptırılabilecek ucu açık ifadelere yer verilmektedir.

Sağlık hizmeti sunumunda kasıt ve ihlallerin tespiti sonucunda verilecek cezaların salt mesleki yeterlilik ve hasta hakları ekseninde değerlendirmeye alınmış olmasının ise sağlık hizmetleri sunumunda görevin güven içerisinde ifa edilmesi gerekliliğine gölge düşürdüğü kanaatindeyiz. Ayrıca düzenleme metninin devamından anlaşılacağı üzere meslekten geçici veya sürekli men edilmenin kapsamının genişletildiği ön görülmektedir. Şüphesiz ki edindiği bilimsel bilgiyi, kanıta dayalı tıp çerçevesinde ve etik ilkelere bağlı kalarak uygulamalara aktaran ve sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmanın telaşıyla çabalayan başta hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın; bu tarz engelleyici, sınırı belirsiz, geniş ifadeler içeren ve cezaların kapsamını genişleten düzenlemeler karşısında mesleklerini hakkıyla icra edemeyecekleri ve haklı bir üzüntü yaşayacakları düşünülmektedir. Tıp uygulamalarında ve diğer hizmet sunumlarında tedirginliğe, güvensizliğe, sorumluluk bilincini hırpalamaya ve de sağlık uygulamalarında total hizmet kalitesinde düşüklüğe sebebiyet vermesi muhtemel bu düzenlemenin tekrardan gözden geçirilmesini, metnin ilgili yerlerinin değiştirilmesini, ihtiyaç duyulan maddenin veya uygulamaların net olarak belirtilmesini talep ediyoruz. 

Konu hakkında girişimlerimizin başlatıldığını, itirazlarımızın sendikal yollardan ilgili mercilere iletileceğini ve konu hakkında tüm mecralarda gündem oluşturulmaya çalışılacağını kamuoyuna saygıyla arz ederiz” diye konuştu.

 

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
ANKET TÜMÜ
ARŞİV ARAMA