USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Gündem

TMMM-G’DEN SONUÇ BİLDİRGESİ

Türkiye Mali Müşavirler Meclisi Girişimi, İstanbul Toplantısının sonuç bildirgesini yayımladı.

TMMM-G’DEN SONUÇ BİLDİRGESİ
18-09-2023 13:17
18-09-2023 13:21
BATMAN
Google News

Türkiye Mali Müşavirler Meclisi Girişimi, 22 üyenin katılımı ile yapının girişimden meclise evrilme sürecinin yol haritası, ana akım gruplardaki meslektaşlara yaklaşım ve örgütlenme, meclis yolunda tüzük ve program çalışmaları ile yapının organları konularında yaptığı çalışmalar sonucunda bildirge yayımladı.

Türkiye Mali Müşavirler Meclisi Girişimi tarafından yayımlanan bildirgede “Yıllardır bu alanda örgütlü bulunan, gerek TÜRMOB ve gerekse de illerde oda yönetimlerinde yer alan ana akım grupları; meslektaşlarımızın sorunlarına yüzeysel yaklaşmış, yaşadığımız özlük, ekonomik ve sosyal sorunları toplumun yaşadığı ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlardan bağımsız olarak değerlendirmiştir. Bu sakat, eksik ve yetersiz bakış açısıyla ne meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm olunabilmiş; ne de bu kadar büyük, güçlü ve nitelikli kadroya sahip camiamızın ülkemizin yaşadığı ekonomik, sosyal ve demokratikleşme sorunlarına çözüm olabilecek projeler üretme potansiyelini ortaya çıkarabilmiştir.

Tam da bu nedenlerden ötürü, Türkiye Mali Müşavirler Meclis Girişimimizin, mesleki ve meslektaş sorunlarının çözümünü, toplumumuzun yaşadığı ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlardan ayırmayan demokratik, özgürlükçü, sosyalist, özerk kadın çalışmasını savunan eşit temsiliyet bakış açısına ihtiyaç bulunmaktadır.

Meclis Girişimimiz hiçbir toplumsal sorunu, toplumun diğer kesimlerinin yaşadığı sorunlardan ayrı tutmamaktadır. Her kesimin yaşadığı sorunun başka bir kesimin yaşadığı sorunla simbiyotik bir bağı bulunmaktadır. Bundan hareketle mesleki ve meslektaşlarımızın yaşadığı sorunların, halklarımızın yaşadığı ekonomik,sosyal ve demokratikleşememe sorunlarıyla ciddi bir bağı bulunmaktadır. Bu sorunlara uzak duran, ifade etmeyen, alternatif çözüm önerileri sunmayan oda yönetim yapılarını, mevcut iktidarların destekçisi veya yandaşı olarak değerlendirmekteyiz. Bu anlamda TMMM-Girişimi Oda siyasetle ilgilenmez, oda siyaset yapmaz gibi yavan ve sığ bir anlayışı reddetmektedir.

Meclis Girişimimiz, çalışmaların bir süre daha ‘’ Meclis Girişimi ‘’ adıyla yürütülmesini kararlaştırmıştır. Bu süre zarfında çalışmalar içinde iki Eş Sözcünün bulunduğu 11 kişilik Kurucu koordinasyon tarafından yürütülecektir. Kurucu koordinasyonumuz, çalışmaların sağlıklı yürütülmesi için çalışma alanlarına ve 6 veya 8 bölgeye göre görev dağılımı yaparak bir sonraki toplantıya kadar örgütlenme çalışmalarını koordine edecektir. Tüm örgütleme çalışmalarında,  genel örgütleme çalışmalarıyla birlikte kadın meslektaşlarımızın özerk kadın meclisi örgütlenmesi eşgüdümlü yürütülecektir.

Meclis Girişimimizin seçmiş olduğu Kurucu koordinasyon üyeleri ve görevleri şöyledir:

1.Hülya AYHAN                Eş Sözcü ( Mersin Odası )

2.Hüseyin BAYRAK          Eş Sözcü ( Diyarbakır Odası)

3.Sevda DEMİR                Eş Sekreterya ( Ankara Odası )

4.Rojhat LEBE                    Eş Sekreterya ( İstanbul Odası)

5.Necip ULUDİL                               KURUCU ( Bitlis Odası )

6.Azat KAYA                      KURUCU ( İzmir Odası )

7.İnci YILMAZ KILIÇ         KURUCU ( İstanbul Odası )

8.Şerafettin ÖZALP                        KURUCU ( Van Odası )

9.Bayram KIRKAÇ                            KURUCU ( Samsun Odası )

10.Hasan YILDIRIM         KURUCU ( Bodrum Odası )

11.Cihat BAŞAK                                KURUCU ( İzmir Odası )

Meclis Girişimimiz, bir sonraki toplantıyı 2 veya 9 Aralıkta gerçekleştirmeyi kararlaştırmış olup, bu toplantıya kadar bir yandan örgütlenme çalışmaları yürütülürken, diğer yandan Girişimimizin ismine, tüzük ve programımızın içeriğine yönelik çalışma ve tartışmalar da birlikte yürütülecektir. Bu tartışmaların ışığında, örgütlenme çalışmalarını yürütürken kullanacağımız ve Meclis Girişimimizin Vizyon ve Misyonunu ifade eden bir çalışma materyali Koordinasyonumuz tarafından hazırlanacaktır” denildi.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?