USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

GENÇLİK VE İÇİNDE OLDUĞU BÜYÜK KRİZ…

28-01-2020

Gençler geleceğimizin teminatı ve ülkenin garantisi olarak bilinmektedir, gençliğini iyi yetiştiren ve onları sağlıklı yetiştiren ulusların ömrü daha uzun olur…
Batman yerelinde gençlere bakacak olursak hem çok karamsar, hem de çok tehlike arz edecek özellikleri barındırıyorlar…
Batman gençliği, işsizlik ve eğitimsizlik sonucu, kahvelere mahkum olmuş, bedava ve asalak geçinmeyi kafasına koymuş, aile ve iş ortamını hiç hayal bile edemeyen umutsuzluk içinde…
Türkiye de en fazla işsiz genci içinde barındıran ilimizde maalesef hiçbir önlem alınmadığı gibi, gençlere yönelik devletin hiçbir projesi yok!
Uyuşturucunun pençesine düşen genç sayısında her gün artış olmasına rağmen, gençlere yöneliş ve onları anlamak isteyen hiçbir kurum yok…
Gençleri evliliğe zorlayan ve uyuşturucudan uzak durmaya çağıran siyasi irade maalesef bu işsiz gençleri anlamayan bir irade olduğunu ortaya koymaktadır…
Yani gençler hem ailelerinden, hem, sistemden, hem de toplumdan ve gerçeklerinden uzaklaşmaktadırlar…
Uyuşturucu ve fuhuş ile mücadele edilecekse, bunun yolu cezai müeyyideler ve sopa göstermekle değil, onların eğitimi ve onların iş gücüne katılımı ile mümkün olacağını bilmek lazım…
İşte dünya eğitim gününde yapılan araştırmalar ve gençliğin bilimsel eğilimleri: 
“Küresel düzeyde yapılan araştırmaya göre zorluklara karşın gençler gelecekten umutlu. Katılımcı gençlerin yüzde 43’ü ülkelerinde eğitime erişimin; eğitim ve yetişme durumuna göre farklılaştığına inanıyor. Türk gençliği arasında bu oran yüzde 65.
Her 10 gençten 9’u, dünyayı daha iyi bir yer haline getirme konusunda sorumlulukları olduğunu hissediyor ancak kendini yeterince hazır hissetmiyor. Türk gençliğine göre en büyük sorun  “yoksulluk ve sosyal eşitsizlik”. 
Dünya Eğitimde Yenilik Zirvesi (WISE) tarafından “Uluslararası Eğitim Günü” nedeniyle “Gençlerin Eğitimleri ve 2020’de Gelecek Konusunda Algısı” başlıklı bir araştırma gerçekleştirildi. 20 ülkede, 16-25 yaş aralığında 9 bin 509 gencin katıldığı araştırma sonuçlarına göre, gençlerin yüzde 87’si, kendi nesillerinin gezegeni daha iyi bir hale getirme sorumluluğu olduğuna inanıyor. Ancak ulusal eğitim sistemleri gençlerin istekleriyle uyum sağlamıyor. Araştırmaya katılanların sadece yarısı kendini dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için harekete geçmeye hazır hissediyor; yarısından azı (yüzde 48) büyük toplumsal konuları anlamaya hazır olduklarını hissediyor.”
“WISE araştırması, gençleri en çok ilgilendiren zorluğun “yoksulluk ve sosyal eşitsizlik” olduğunu ortaya çıkardı. Bunu, “iklim değişikliği ve çevre” ve “istihdama erişim” izliyor. Taşıdıkları tüm kaygılara rağmen gençlerin sadece çok küçük bir bölümü bu konulara ilgiyi çekmek üzere aktif rol alıyor. 
Bugünün gençleri okullardan onları daha aktif ve çok yönlü vatandaşlar haline getirmelerini beklemiyor. Okullardan beklentileri, onları kişisel düzeyde gelecekle yüzleşmeye hazırlamaları olan gençler şu konularda yeterince hazır olmak istiyor:  “Kendi başlarının çaresine bakabilmek (yüzde 64), öncelikleri yönetebilmek (yüzde 58), başkalarıyla ilgilenmek (yüzde 58), sevdikleri, mutlu oldukları bir kariyere sahip olmak (yüzde 54). ”
“Araştırma sonuçları, gençlerin eğitime evrensel boyutta değer verdiğini de ortaya koyuyor. Küresel katılımcıların yüzde 90’ı ve Türk gençlerin yüzde 94’ü, eğitimin bir kariyer sahibi olmak üzere öğrenmekten çok daha fazlası olduğunu ve kendi başına bir değer teşkil ettiğini düşünüyor. Türk gençlerin büyük çoğunluğuna göre okul dışı öğrenme en az formal eğitim kadar önemli.
Gençlerin yüzde 60’ından fazlası, öğretmenlerinin kariyer yönelimleri hakkında daha kişisel önerilerde bulunmasını ve öğrenmeyi veya öğrenmeye katılmanın çeşitli yollarına daha fazla odaklanmasını istiyor. Gençlerin yarısı okullarının yeni teknolojileri, yaratıcılığı keşfetmeyi ve merak yaratmayı, iletişim ve organizasyon becerilerini anlamayı çok önemsemediğini vurguluyor.

 

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?