USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

TIP BAYRAMI VE SAĞLIK SORUNLARI…

13-03-2019

Bu gün 14 Mart Tıp bayramı olarak kutlanmaktadır, tıp bayramının asıl hedefi her ne kadar sağlık çalışanları ise de, bu gün vesilesi ile sağlık sorunları masaya yatırılmaktadır…
Sağlık çalışanlarının sorunları ile sağlık sorunları iç içe geçmiş bir birinden etkilenen sorunlardır, bu gün sağlık birimlerinin başında gelen Devlet hastaneleri ve sağlık merkezleri…
Bunların halka verdikleri hizmetler ne kadar sağlık ve ne kadar sorunsuz işlerse sağlık çalışanlarının da sorunları o derece çözülmüş olacaktır.  
Hastanelerde fiziki ve idari koşullar ne kadar iyileştirilirse o kadar çalışan personel ve hastalar ile hasta yakınları rahatlamış olacaktır.
Bu yüzden binalarımızın uygunluğu, yatak kapasitesinin yeterliliği, tıbbi cihaz ve malzemelerin ihtiyaca cevap vermesi ile herkes rahat edecektir.
Bu gün Batman da tıp hizmetleri ve sağlık hizmetleri aksıyorsa, bunda devletin yeterli imkan ve ödeneği ayırmaması, sağlıklı koşulları sağlamamasından kaynaklanmaktadır.
Bölge hastanemizin oto park ve trafik sorunundan tutun, acil servisteki yetersiz ve uygun olmayan koşullar, eleman ve temizlik hizmetleri eksikliği…
Yatak kısmında ise hijyenik olmayan bir atmosfer ve her an mikrop kapma tehlikesi ile karşı karşıya kalan hastalar bu sıkıntı yüzünden, yatacak yatak bulamayan hastalar ve bunlara hizmet etmekten sıkıntı içinde olan, doktorlar ile sağlık personeli…
Tabi bu sıkıntılar içinde sağlıklı olmayan bir ortamda, engel ve sorunlarla karşılaşan hasta ve yakınları ile, aynı sıkıntı içinde olan, doktorlar ve personel karşı karşıya kalmakta…
Hasta yakınları ile çalışanlar arasında sürekli kavgalar ve çatışmalar yaşanmaktadır, bu yüzden bu gün vesilesi ile ilimizin sağlık sorunları bir bütünlük içinde ele alınarak, masaya yatırılması ve çözüm önerileri bulunması gerekir.
Bir de çalışanlar açısından sorunlara göz atacak olursak, bir sağlık çalışanları sendikasının açıklamalarına göz atamamız gerekir.
Yaptıkları görev itibariyle kutsal bir mesleği icra eden sağlık çalışanlarımız yeni bir 14 Mart Tıp Bayramı’na çözüm bekleyen sorunlarıyla girmektedirler. 
“Yeni Türkiye’de sağlıkta dönüşümün mimarları olan sağlık çalışanları, var olan sorunların çözümüne yönelik adımlar atılmasını beklemekte ve 14 Mart’ı gerçek bir bayram havasında yaşamayı arzu etmektedirler.  
Öncelikle döner sermaye sisteminde yaşanan adaletsizlik, sağlık çalışanlarının iş motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Aynı görevde çalışan sağlık çalışanlarının farklı oranda döner sermaye ücreti alması önemli bir haksızlıktır. Bu durumu başka hiçbir meslek grubunda göremeyiz. Örneğin eşit durumda olan ancak farklı karakollarda çalışan 2 polis memurunun veya yine aynı şekilde farklı okullardaki 2 öğretmenin farklı ücret aldığını göremeyiz. Ancak unvanları, eğitimi ve hizmet yılı aynı olan sağlık çalışanları farklı hastanelerde çalıştığı için aynı döner sermaye ücreti alamamaktadır. Çalışanlarımız arasında huzursuzluğa sebep olan bu durumun giderilmesi.”
“Sağlık çalışanlarımız 7 gün 24 saat esasına göre fedakârca görev yapmaktadırlar ve bu hizmetlerinin karşılığını maalesef alamamaktadırlar. Sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşırken, hasta memnuniyeti artarken, maalesef sağlık çalışanlarımız için bu durum aksi yönde gelişmektedir. İstihdam yetersizliği nedeniyle ağır iş yükü altında ezilen, nöbetlerden kendilerine, ailelerine zaman ayıramayan sağlık çalışanlarının bu mağduriyeti, Dünya Sağlık Örgütü istihdam rakamlarının uygulanmasıyla çözülecektir.”
Bu sorunların bir bütün olarak çözülmesi umuduyla, sağlık çalışanlarının Tıp bayramını kutlarım. 

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?