USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

YARGIDA İDARİ REFORM…

02-03-2021

Birçok kişi ve birçok çevrelerin dört gözle beklediği  “İnsan Hakları Eylem Planı” maalesef beklentilere cevap verecek seviyede bulunmadı…

İnsan haklarında en çok beklenti içinde olan Siyasi hakları ve Demokratik açılım için yeni Anayasa hazırlıklarına gönderme yapılarak, iş sürüncemede bırakıldı.

Hukuk ve Demokrasinin hakim olmadığı sistemlerde, idari hukuk yapısı ne kadar iyileştirilirse iyileştirilsin, sonuç alınması mümkün değildir.

Cumhurbaşkanının başlıklarını sıraladığı bu eylem planında göre öne çıkan başlıklar şöyle…

kamuoyunun erişimine açıyoruz."

“YARGITAY VE DANIŞTAY İÇİN 45 YAŞ ŞARTI

"Yargının, hizmet ve meslek yönüyle kalitesinin artırılması da değişmeyen hedeflerimizden biridir. Eylem planıyla yargıtay ve danıştay üyeliğine seçilebilmek için en az 45 yaş ile birinci sınıf olmanın yanında belli bir kıdem şartı da getiriyoruz. Yargıdaki ünvanlı görevler için de kıdem şartı aranacak.

"Eylem planımızın üçüncü amacı, hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflıktır. Hiç şüphesiz bu amacın üzünde hukuk güvenliği ilkesi vardır. Hukuk, kişilerin makul ve haklı beklentilerini öngörülebilir kurallarla karşıladığı ölçüde güven verir. Dolayısıyla mevzuatımız hem kişiler, hem idare yönünden herhangi bir tereddüde yer vermeyecek şekilde açık, net ve anlaşılır ve uygulanabilir olmalıdır. Ayrıca hukuk kamusal işlemlerde keyfi uygulama iddialarına karşı da vatandaşımızı koruyucu bir takım güvenceleri hayata geçirmelidir.

"E-tebligat uygulamasına yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı da dahil ediyoruz. Seri muhakeme ve basit yargılama usulleri, daha önce 2 yıl süren yargılama süreçlerini iki aya indirdi. Yargıya ve vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayan bu usullerin kapsamını genişletiyoruz. İş davalarının daha hızlı sonuçlanmasını temin için; hakimlerin SGK'nın kayıtlarına bilişim sistemi üzerinden erişebilmesini sağlıyoruz. Adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi bakımından tüm tarafların eşit imkanlara sahip olmasını önemli görüyoruz.

"İnsan hakları eylem planımızın ikinci amaç başlığı, yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesidir. Bu alanda bugüne kadar tarihi nitelikte pek çok adım attık. Devlet güvenlik mahkemelerini biz kaldırdık. HSK'nın yapısını demokratik temsil ilkesine göre yeniden şekillendirdik. Yargı teftişini de bu kurula bıraktık. Yargının bağımsızlığına tarafsızlık ilkesini ekledik. Hukuk devletinin ancak bağımsız, tarafsız ve insan haklarına saygılı mahkemelerin varlığı ile vücut bulacağı inancıyla bu kapsamda yeni adımlar atıyoruz.

"Eylem planımız, işte bu ilkeler çerçevesinde belirlediğimiz şu 9 amaçtan oluşuyor. İnsan hakları eylem planındaki 9 amaçtan ilki daha güçlü bir insan hakları koruma sistemidir. Buradaki hedefimiz insan haklarına dayalı bir hukuk devleti anlayışının daha da güçlendirilmesidir. Mevzuat ve uygulamayı bu doğrultuda düzenli olarak gözden geçirecek ve gerekli tedbirleri alacağız. Böylece AB ile bilhassa vize serbestisi diyalogunda karşılanması beklenen hususlara yönelik çalışmalara da hız veriyoruz.

AYM'ye bireysel başvurusu sisteminin etkinliğini artırmayı hedefliyoruz. Demokratik katılımı  güçlendirmek için Siyasi Partiler ve Seçim Mevzuatı'nda değişiklik yapmak üzere kapsamlı bir çalışmayı başlatıyoruz.”

Bu planda ne Demirtaşın, ne Kavalanın, ne de KHK mağdurlarının özgürlüğüne kavuşması ve adaletsizliklerin ortadan kaldırılması…

Bu Planda AİHM kararlarının mutlak uygulanması, bu Planda özgürlükler ve İnsan haklarının iyileştirilmesi maalesef görülmemektedir.

Bu Plan bir bakıma muhalefete bir işaret vermekte gel benim hazırlayacağım yeni ana yasaya onay verin bende sizin beklentilerinizi karşılayayım.

Tabi bu teklif muhalefet tarafından ne kadar ciddiye alınır, ne kadar güvem verir bilemem… İlerideki günlerde buna cevapları hep beraber kamuoyunda izleme imkanımız olacaktı.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?