Gündem

6 ODA’DAN AÇIK ÇAĞRI! DEPREME HAZIR MIYIZ?

Akademik Odalar Platformu tarafından Batman Barosu Staj Eğitim Merkezi Salonunda ‘Batman Depreme Hazır mı’ konulu basın açıklaması yapıldı.

6 ODA’DAN AÇIK ÇAĞRI! DEPREME HAZIR MIYIZ?
09-03-2023 17:23
09-03-2023 17:25
BATMAN

Açıklamadan önce bir giriş konuşması yapan Batman Barosu Başkanı Av. Erkan Şenses “Bugün Batman'da 6 akademik oda olarak bir araya geldik ve Batman Depreme Hazır mı konulu bir basın açıklaması yapmayı kararlaştırdık. Batman Barosu, Batman Eczacılar Odası, Mimarlar Odası Batman Şubesi, Mali Müşavirler Odası, Batman Tabipler Odası ve Batman Diş Hekimleri Odası'ndan oluşuyor" dedi.

Amaçlarının yaklaşan Bingöl depremine Batman'ın hazırlanması ve olası Bir Bingöl depreminde can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi olduğunu kaydeden Başkan Şenses “Bu amaçla ilimizde görevli kamu kurumlarına çağrıda bulunmak istiyoruz" dedi.

"İLİMİZDEKİ TÜM KAMU, İDARİ VE ÖZEL KURULUŞLARA AÇIK ÇAĞRI! DEPREME HAZIR MIYIZ?"

Batman Barosu Staj Eğitim Merkezi Toplantı salonunda yapılan basın açıklamasını okuyan Mimarlar Odası Şube Başkanı Vahdettin Tüzün "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde maalesef resmi açıklamalara göre 46.104 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 110.000 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifa diliyoruz.

İlimizde de şiddetli bir biçimde hissedilen depremde birçok bina hasar görmüştür.

Bilim insanlarının işaret ettiği Bingöl depremi nedeniyle ilimizin depreme ne kadar hazırlıklı olduğunu tartışma ve bu deprem gerçeğini ilimizi hazırlama gereği bulunmaktadır. Bu noktada ilimizdeki yapıların olası Bingöl depremine ne kadar hazırlıklı olduğu konusunda derin endişelerimiz bulunmaktadır” dedi.

Açıklamanın devamında konuşan Mimarlar Odası Şube Başkanı Vahdettin Tüzün “Bu nedenle biz aşağıda imzası bulunan akademik odalar olarak; Batman Belediyesi bünyesinde ‘Afet ve Acil Müdahale İşleri Müdürlüğü’nün kurulmasını, İmar barışından faydalanan yapıların bina performans raporlarının Batman Belediyesi tarafından veya yapı kayıt belgesi alan taşınmaz sahiplerince arşivlenmek üzere ivedilikle yapılması ve halkın erişimine açılması,

Yıkımların yaşandığı bölgelerin ticari alanlarında kolon kesme fillerine rastlanıldığından ilimizde zemin katı ticari, zemin üstü konut olarak kullanılan yapıların incelenerek bina performans raporlarının hazırlanması,

Batman Belediyesi tarafından 1999 yılı depreminden önce ve 1999 yılı depreminden sonra ruhsatı verilen yapıların, 2011 yılı yapı denetim kanunu değişikliğiyle Batman Belediyesi tarafından ruhsatı verilen tüm yapıların yeniden değerlendirilerek bina deprem kimlik kartlarının oluşturulması ve bu bilgilerin kent rehberine işlenerek vatandaşa açık olarak sunulması,

İlimizde bu hususta kamu kurumlarınca alanında uzman bir kurul oluşturularak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun, kaliteli yapıların inşa edilmesi amacıyla çıkarılan 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca İlimizde bulunan tüm yapıların depreme dayanıklılık konusunda bilimin önerdiği en etkili ve uygun yöntemlerle İvedilikle incelenmesi, riskli olduğu belirlenen yapıların derhal boşaltılarak yıkılması, 

İnşaat izni verecek kamu makamlarının, ruhsat talep edilen bölgede bilimsel verilere dayalı zemin etüdü yapılması konusunda gerekli özeni göstermeleri, bina yapımına sakıncalı olan zeminlere (Dere Yatağı, Sıvılaşma Riski Yüksek Zemin, Dolgu Zemin vb.) inşaat yapılmasına müsaade edilmemesi, bina yapımı sırasında kullanılan yapı malzemelerinin standartlara uygunluğunun etkin bir şekilde denetlenmesi, başlayan inşaatların her aşamada denetlenerek imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun kaliteli yapıların meydana getirilmesinin temin edilmesi, 

Batman Çayı havzasını oluşturan ve zemininde sıvılaşma riski bulunan bölgenin imara açılmaması ve bugüne kadar açılan bölgelerde sağlıklı yapılaşma koşulları açısından tekrar değerlendirilerek Batman Çayı havzasının korunması için imar planlarının revize edilmesi,

İlimizdeki tüm kurum ve kuruluşlar ile yetkililerin, toplumdaki deprem bilinci, ilk yardım hizmetleri ve afet yönetimi konusundaki eksikliklerinin giderilmesi amacıyla eğitim çalışmaları yapmalarının sağlanması,

Deprem toplanma alanlarının belirlenerek imar planlarına ve kent rehberine işlenmesi ve halka duyurulması, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde bulunan yapı ve zemin laboratuvarın ücretsiz bir şekilde halka arz edilmesi,

Batman Belediyesi bünyesinde jeoloji ve jeofizik mühendislerinin istihdamının arttırılması ve geoteknik mühendisi istihdam edilerek zemin etüdü hesaplarının ortaya konması için ilgili sismik cihazların belediyece temin edilmesi ve halkın hizmetine sunulması,

Batman Belediyesi’nde ücretsiz bir şekilde yurttaşlara hizmet etmesi adına özel bir yapı ve zemin laboratuvarının kurulması ve özel hizmet veren laboratuvarların Belediye tarafından da belirli periyotlarla denetlenerek denetim raporlarının erişilebilir olması,

Türkiye’de birçok büyükşehir ve il belediyelerinde uygulanan temel vizesi koşulu için Batman Belediyesi tarafından karar alınıp uygulamanın zorunlu hale getirilmesi,

Proje denetim sürecinin sağlıklı ilerlemesi için 2013 yılındaki yasal değişiklikle ihtiyari hale getirilen TMMOB vize ve onay ön koşulunun Batman Belediyesi tarafından zorunlu hale getirilmesi ve meslek odalarının ruhsat sürecinde daha aktif yer alması,

Depremden sonra yaşanan ve 1 ayı aşkın süre geçmesine rağmen tam olarak çözülmeyen iletişim sorunlarının Batman’ı da etkileyecek olası bir depremde yaşanmaması için baz istasyonlarının Belediye tarafından ruhsatlandırılması ve mevcut istasyonların depreme dayanıklı yerlere taşınması için gerekli önlemlerin alınması,

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından ilimizde beton üreten firmaların ne sıklıkla denetlendiği, kullanılan beton bileşenlerinin reçetesine uygun hazırlanıp hazırlanmadığı hususlarının kamuoyuna açıklanması,

Batman Valiliği tarafından depremle birlikte yaşamayı öğrenmek ve etkilerini en aza indirgemek için sivil toplum örgütlerinin, yerel ve merkezi idarenin temsilcilerinin paydaş olacağı Afet ve Deprem İşleri Birliği’nin kurulması ve düzenli olarak toplanması,

şeklindeki kısa ve orta vadede gerçekleşmesini beklediğimiz öneri ve çağrılarımızın gereğini  Batman Valiliği, Batman Belediyesi, Batman İl Özel İdaresi ile Batman Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nden halkımızın yaşam hakkı adına talep ettiğimizi, deprem gerçeğinin farkında olduğumuzu belirterek; yetkililerden bu konuda gerekli tüm tedbirlerin alınmasını, denetimlerin etkin bir şekilde yapılmasını ve vatandaşlarımızın afet yönetimi konusunda belirli aralıklarla bilgilendirilmesini talep eder, bu konularda üzerimize göreve ve işbirliğine açık olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerini kullandı.

 

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÇOK OKUNAN HABERLER