USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

VERGİDE DİJİTAL SORGULAMA KATILIM PAYI VERGİSİ GELİYOR

06-12-2023

Haksız ve yersiz bir düzenleme olan “Sorgu Katılım Payı” düzenlemesi yasa metninden çıkartılmalıdır. Vergi ödemeyi kolaylaştırmak yerine zorlaştırmak ve vergi için ayrı bir maliyet oluşturmak vatandaşları ve vergi mükelleflerini vergi ödemeye karşı olumsuz etkileyecektir.

Vergide teknoloji kullanımının artık bir bedeli olacak. TBMM’de görüşülmekte olan ve kamuoyunda torba kanun olarak adlandırılan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 15.maddesinde yer alan düzenlemeye göre 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5’inci maddesi kapsamında üçüncü kişilerle paylaşılabilecek bilgilerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve gerçek veya tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıtlar karşılığında katılma payı alınmasını öngörülmektedir. Yapılması düşünülen düzenleme ile mali idare genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki üçüncü kişilerle veri ve bilgi paylaşımlarında gerçek veya tüzel kişilerden sorgu veya dönen kayıt başına 25 kuruştan az olmamak üzere katılma payı alacak. Katılma payları, yeni bir belirleme yapılmadığı sürece, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak yeniden değerleme oranında artacak. Katılma payları, üçer aylık dönemler halinde hesaplanarak kullanıcılara bildirilecek ve bildirilen katılma payı tutarı bildirimin yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar bakanlığa ödenecektir. Süresinde ödeme yapılmaması halinde bu kişi ya da kurumlar ödeme yapıncaya kadar bilgi sorgulaması yapamayacaklar.

Vergide dijital dönüşümle birlikte böyle bir uygulamanın getirilmesi ileride başka alanlara da emsal teşkil edebilecektir.

Vatandaş olarak bizler kamudan almış olduğumuz hizmetin karşılığını vergilerimizle ödeyerek anayasal görevimizi yerine getirmekteyiz. Devletin maliyeti en az olan geliri vergidir. Vergi vermek için verdiğimiz beyannameye bile vergi ödüyoruz. Bizler e-beyanname ile birlikte beyanname damga vergisinin kaldırılmasını beklerken veri sorgulaması için katılım payı alınması sürprizi ile karşılaştık. Vergisel işlemlerden kaynaklı bilgiye ulaşmak için vatandaştan bedel tahsil edilmesi izah edilebilir bir durum değildir.

Bugün belki rakamsal olarak çok düşük bir tutar olsa da her yıl yeniden değerleme oranında artacak olması dolayısıyla bu tutar ileride büyük meblağlara ulaşacaktır. Vergide dijital dönüşümle birlikte vergide böyle bir uygulamanın getirilmesi e-devlet hizmetleri başta olmak üzere ilerde başka alanlara da emsal teşkil edebilecektir.

Kanun teklifinde yer alan düzenlemede “Sorgu veya dönen kayıt başına” şeklinde bir tanımlama yapılmıştır. Bu tanımlama çok genel ve aynı zamanda ucu açık bir ifadedir. Hangi işlemlerin bu kapsamda olduğunun açıkça belirtilmesi gerekir. Aksi durumda ilk başta uygulama kapsamına alınmayan işlemler daha sonra idare tarafından sorgu veya dönen kayıt kapsamı içine alınabilir. Özellikle vergi mükelleflerinin sıklıkça sistemden aldığı mükellef kayıt belgesi, borcu yoktur belgesi ile her türlü alındı belgeleri ve talep dilekçeleri gibi işlemlerin sistemde sorgulanması onlara hizmet veren serbest muhasebeci mali müşavir meslek mensupları için ayrıca bir külfet olacağının yanında hizmet verdiği müşterisi ile de ilişkilerini olumsuz etkileyecektir.

Haksız ve yersiz bir düzenleme olan “Sorgu Katılım Payı” düzenlemesi yasa metninden çıkartılmalıdır. Vergi ödemeyi kolaylaştırmak yerine zorlaştırmak ve vergi için ayrı bir maliyet oluşturmak vatandaşları ve vergi mükelleflerini vergi ödemeye karşı olumsuz etkileyecektir.

 

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?