Gündem

EĞİTİM-BİR-SEN’DEN KURUL TOPLANTISI

Eğitim-Bir-Sen Batman Şubesi Nisan Ayı Başkanlar Kurulu Toplantısı yapıldı.

EĞİTİM-BİR-SEN’DEN KURUL TOPLANTISI
02-04-2023 12:00
02-04-2023 12:01

Toplantıya Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanları, Üniversite ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi katıldı. Sendikal çalışmaların değerlendirildiği, eğitim çalışanlarının sorunlarının ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerin görüşüldüğü, istişarelerin yapıldığı toplantıda “Ekonomik alanda gerçekleşen daralma, artan fiyatlar, açıklanan enflasyon oranları ve piyasalardaki somut gerçeklikler dikkate alındığında, sabit gelire sahip kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğü net bir şekilde görülmektedir. Kamu görevlilerinin ücretlerinde oluşan kayıpları, enflasyon karşısında düşen alım güçlerini telafi edecek adımlar atılmalıdır.

Kariyer ve liyakat ilkesinin zorunlu bir gereği olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları, kurumların takdirine ve yöneticilerin keyfî kararlarına bırakılmamalıdır. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları tüm kamu kurumlarında periyodik bir şekilde yapılmalıdır.

-Eğitim hizmetinin eksiksiz ve amaca uygun yürütülebilmesinin, yönetici-öğretmen-idari personel sacayağı üzerinde mümkün olduğu bilinmeli; hizmetli, memur, şeflerimiz başta olmak üzere, genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfı personelinin alın terinin karşılığı olarak mali ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılarak görevde yükselme, unvan değişikliği ve yer değişikliği talepleri karşılanmalıdır.

-Alan değişikliği konusunda öğretmenlerimizin taleplerinin karşılandığı bir süreç bir an önce işletilmeli, alan değişikliği kalıcı bir usul ve esasa bağlanarak belirsizlik giderilmelidir.

-Eğitim uzmanı ve araştırmacı kadrolarına atanan kamu personelinin mesleki ilerleme ve özlük haklarını geliştirme hakları ellerinden alınmamalı, mali hak kayıplarını telafi edecek adımlar atılmalıdır.
 -Kamu personeli rejiminde kademe/derece ilerlemesi ile ek göstergeyi irtibatlandıran bir süreç hayata geçirilmeli, her bir kadro unvanının birinci dereceye kadar inebilmesi sağlanarak birinci dereceye erişen kamu görevlilerinin ek göstergeleri en az 3600 olmalıdır.

-Kurum maaş ödeme anlaşmaları ve banka promosyonları sürekli bir tartışma konusu olmaktan çıkarılmalı, bakanlık ve üniversiteler eliyle bütün personeli kapsayacak şekilde tek bir anlaşma yapılmalıdır” kararları alındı

 

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÇOK OKUNAN HABERLER