USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

DÜNYA DENİLEN BÜYÜK KÖY AĞALIĞI…

03-01-2021

Biz bu günü ve yarını değerlendirirken, dünyanın ve yapısının sosyolojik yapısını iyi bilmek ve değerlendirmemiz gerekir.

Siz bir Köy ü hayal edin onun sosyal yapısı ve idari şeklini göz önüne alın, tamamen feodal bir yapı ve tamamen tek kişilik bir yönetim.

Ağa Köy ortamında herkesin ve her şeyin tek sahibi ve Köy otoritesinin tek yöneticisi, her yere ve her şeye müdahale edebilen güç!

Ağa Köy de siyasi ve iktisadi, hukuk ve eğitim, aile ve aile yapısının tek sahibi, kısacası Züğürt Ağa filmini göz önünde bulundurun, izlememiş iseniz, izleyin.

İşte o yapıyı bugün ki, dünya siyasi yapısına entegre ederseniz, aklınızda bununla bir bağ kurarsanız, bu dünya düzenini çözmüş ve anlamış olursunuz…

Güçlü ve gücü iyi kullanan ülkeler, bugünkü dünya düzeninde, hakim ve yöneten ülkeler olmaktadır, bu ülkeler dünyanın tüm yapısını ellerinde tutmaktadır.

Bunlar dünya ya ayar çekmekte ve her alanda yönetmeyi kontrol etmeyi, devletlerin, ulusların ve halkların kaderini elinde tutmaktadır.

Tıpkı Köy ortamındaki Ağanın, tüm köylünün her hanesinin ve her ferdinin kaderine dokunma ve kendini o haklara sahip görmesi gibi…

Nedeni ise Köyün tüm silahlı ve silahsız güçleri Ağanın elinde, Köy ün üretim kaynağı olan Toprak, Su ve Orman Ağanın elinde.

Her evi ve haneyi köy Ağası yönetmek ve onları kontrol etmek onun yegane hakkı olarak görülmekte ve inanmaktadır.

Şayet bu sisteme bu yönetim şekline başkaldıran ve isyan eden olursa, köy meydanında, falakaya yatırılır ve evinin içindeki huzur ve güven ortamı bozulur.

İşte Dünyamızı kontrol eden bugün ki dünya düzeninde, dünyanın ağası olan teknoloji ve finans zengini, silahlı güç ve ekonomik güç sahibi olan ülkeler…

Bunlar İngilterenin Londra tefecileri, Amerikanın Pentagon u ve Avrupanın Nato gücü, işte bu büyük güce sahip olan bu ülkeler, dünyayı yönetmeye hak kazanmışlardır.

Bundan sonraki ülkeler işte bu dünya düzenine yakın olma derecelerine göre sıralanabilirler, nedir bunlar, dışarıda, asker gücü ile bu sisteme destek everecek olan, diğer dünya ülkeleri…

Zenginlik kaynakları ile teknolojilerine veya değirmenlerine yakıt taşıyacak ülkeler ve beyinleri ile onların çarkını çevirecek ülkeler!

Bunların tamamı sadece bu dünya sisteminde birer köylü ve Ağanın her alanda gücüne ihtiyaç duyan çaresizlerdir.

Bakın Ortadoğu ve Asya, Afrika, Amerika kıtasındaki ülkelere ve bunların içinde oldukları sosyo ekonomik yapılarına…

Bizim gibi Ağanın yanında züğürtlük yapan 3. Dünya ülkelerine, her alanda kendimizle övünsek te sadece biz bu ülkeler için kullanılan birer piyon ve bir sefil köylüyüz…

Bize ve bizim gibi ülkelere düzen görev Ağa ya sadık olmak, ev içinde hane halkını sömürdükçe ve onların kanını emdikçe emme özgürlüğünü değerlendirmek!

Ağa yani dünyanın ağaları, dünya ülkelerine şunu demektedirler, siz bize istediğimizi verin ve ilkenizde istediğinizi yapın, bizleri rahatsız edecek veya üzecek bir durum halinde evinizin içinden sizi alır ve köyün dışına kovarız!

İşte bizde bunlar, yani bu yönetim şekli ile olanlar oldu ve olacaklar ise bizi bekleyen 2021 de olacak, bunlara hazırlıklı olalım, nedeni ise dünya ağası ve sistemi el değiştirmiştir!

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?