USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

KADIN BUGÜN SOKAKLARDA!...

07-03-2021

Bu gün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü, bu gün vesilesi ile çalışan ve emek harcayan, Kadınların uğradığı cinsel ayırımcılığı protesto etmek için sokaklara iniyorlar…

Aslına bakarsanız Kadın yaratılışı gereği aile içi ve aile dışı her zaman emek yoğun bir varlık olarak dünya ya gelmiştir.

Aile içinde sadece ev kadını olan kadınların yaşam tarzına bakın, dışarda sosyal ve ekonomik hayatta emek harcayan Kadınlardan daha fazla emek harcadığına şahit oluyoruz.

Günümüzde Kadın daha çok sosyal ve siyasal, ekonomik ve idari yönden kendisine bir statü aramaya çalışıyor, o sokağa ve iş hayatına inmeye çalıştıkça, sorunları artmaktadır.

Toplumumuz maalesef Kadının sosyal, siyasal ve ekonomik hayatta hak ettiği yeri almasına şu an hazır değil, bunun için temel yapıların ayarı tutmuyor!

Toplumda aile için Kadının statüsünün yeniden yazılması ve kabul edilmesi için, toplumsal bir eğitime ihtiyaç duyulmaktadır, bunun için hem Erkek hem de Kadının hazırlanması gerekir eğitim yolu ile…

Erkeği Kadın ile eşit hale getirecek toplumsal beyin yapısı oluşturulmalı, Hem çağdaş eğitim yapısı, hem de İnanç düşünce yapısında, tabuları yıkacak bir uyanış gerekir.

Bu güne kadar sokak ortasında infaz edilen ve aile içinde sessizce infaz edilen yeni Kadın yapılanmasında, toplum içinde yaşam hakkı tanınmamaktadır.

O zaman Kadın şu anda isyankar ve anarşist olarak zihinlerde farklı bir prototip, yaratmak ve toplumdan dışlanmasını sağlamak!

Dikkat edecek olursanız, bu gün iktidarda olan Kadın, dün toplumdan dışlanan Kadın olarak ezilip dışlanmaktaydı, ama bu gün iktidarın verdiği güç ile sokağa inen Kadına karşı durmaktadır, hatta onu tanımamaktadır.

Bu yapılanma çok tehlikeli bir gidişata doğru eviriliyor yani kim iktidarda ise o Kadın haklı ve o Kadın hakkı vardır, diğerlerinin yok!

Biz toplumda yeni Kadın hak ve yetkileri, yeri ve statüsü ile ilgili kansız ve sıkıntısız bir geçiş sağlayacaksak, bunun yolu yeni bir toplumsal yapılanmadan geçer…

Bunun için devlet ve onun yetkili organlarına çok iş düşmektedir, bu güne kadar var olan tüm tabuları yıkacak ve Kadının toplumda hak ettiği yeri alması için, herkesin buna hazır olması gerekir.

Kadının yeri, sınırları, özgürlük alanları ve Erkek ile olan iş ve ilişkilerinin yeniden yapılması ve yazılması gerekir.

Her ne kadar siyasiler Kadınlar ve Erkekler eşittir deseler, ekonomik yapılanmada, iş hayatında eşitlik lafları dile getirilse de…

Her ne kadar Kadınların iş hayatında ve siyasal hayatta yerlerini almalarına inanıldığı dile getirilse de, bunun maalesef bu aşamaya gelmediği ve bunu dile getirenlerin buna inanmadığına şahit oluyoruz…

Bakın iş hayatında fabrika ve atölyelere, bakın siyasi parti ve yapılanmalarına, bakın örgütlerin yapılanmasına ve bu yerlerdeki Kadın hakimiyetine!

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?