USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

ÖTENAZİ VE ÖTESİ!...

28-11-2019

Son günlerde ekonomik kriz ve geçimsizlik bahanesi ile yaşamına son veren, intihar edenlerin sayısında artış olduğunu bildiriyor, basın yayın kuruluşları…
İntihar acizlik mi evet acizlik, zayıflık mı ever zayıflık, peki bu insanlar neden aciz ve zayıf kalmaktalar? İşte en büyük soru bu haydi bunun cevabını hep birlikte bulalım, tıpkı çok bilinmeyenli denklem gibi, değil mi?
İnsanlar inanç, irade, güç ve direnme konusunda zayıf düşünce, ne yapsınlar tıpkı ışığın etrafında dönüp ölümü tercih eden sinekler gibi, dökülüyorlar…
Ama biz buna kader diyebiliriz, herkesin zamanı, mekanı ve ölüm biçimi farklı, farklı olabilir, bu yüzden bu intihar edenlerin kaderi böyle diyebiliriz…
Buna da Din alimleri dur diyor, külli irade ve cüz i iradeyi ortaya atarak bu intihar olaylarının kişinin kendi küçük iradesine bağlı olduğunu söylüyorlar…
Alemi idare eden Allah bizim irademiz dışında bizi yer yüzüne gönderirken, bizlere, elçiler ve kitaplar vasıtasıyla, yol göstermiş ve bizim yaşamımızın kalitesinin yükseltilmesi, düzen getirmiştir.
Sağlıklı bir yaşam, sağlıklı İnsani ilişkiler ve sağlıklı yönetim biçimi için, her şeyi gönderirken, birde bu yaşam standardına uymayanların dünya ve ahrette cezalandırılmalarını sağlamıştır!
İşte bizim külli irademize sahip olan Yüce Allah bizleri bu şekilde kötülüklerden ve zararlı yaşam koşullarından korumaya çalışmıştır.
Şimdi, gelelim Dünyanın yeryüzündeki iradesini elinde bulunduran İnsanlara ve onların İnsanlar üzerindeki etkisine…
Devletler ve onların sistemleri, daha çok hakim sınıf ve iradenin çıkarları üzerine oluşturulmaktadır, kimi zaman bu çıkarlar için Allah’ın düzeninden ve sisteminden uzaklaşılmakta…
Kimi zaman ise bu sistem uğruna İnsanların can, mal ve düşünce varlıklarına büyük bir yük getirmekte, onların, düşünce bazında, şaşkın ve çılgın bir hale gelmelerine neden olmaktadır…
Yeryüzünde hakim sistem ve siyasetlerin oluşturduğu adaletsiz, gaddar ve acımasız, uygulamalar, İnsan haklarını ve iradesini hiçe sayan, din, inanç ve doğal yaşamı hiçe sayan uygulamaları…
Birde Allah’ın verdiği nimetleri adaletsiz ve acımasızca dağıtmak, sermayeyi belli ellerde toplamak ve onların hegemonyasına koymak…
Bu adaletsizlik ve bu eşit olmayan, ekonomik dağılım ve herkese adil olmayan yaklaşımları ile insanların bunalıma ve beyinlerini yitirmelerine neden olmuşlar…
Bu sistemlerde haliyle, cinayetler, tacizler, işkence ve sıkıntıların yanı sıra, zayıf iradeye sahip olanların ise kendini yok etmesine neden olmaktalar…    
Bu sistemlerin yapacağı tek şey, bu işin vebalinden kurtulmak ve toplumun vicdanını rahatlatmak için Ötenaziyi yasal olarak serbest bırakarak, bunların ahret ve dünya sorumluluklarını ortadan kaldırmak!
Ötenaziden sonrasını sistemi elinde tutan hakim sınıfın düşüneceği bir sorun olmalı ve o hale getirilmelidir… 
Bu sistemde ve bu iktidarda, Fıratın kıyısında otlayan bir koyunun bile sorumluluğunu üstlendiğini iddia eden bir inancın sahiplerinin inançlarını sorgulamaları gerekir

 

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?