USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

TORBA YASA VE GETİRDİKLERİ…

27-02-2020

Ekonomik Paket TBMM onaylandı başlığı ile çıkarılan Torba yasada, herkesi ilgilendiren, kararlar olmasına rağmen ekonomi ile ilgili pek bir konuya rastlamadım doğrusu!...

Yurtdışında çalışanları BES ödemelerinden tutun, yurtlarda kalan öğrenci bildirimlerine, hazine arazilerinden tutun, boşanma kararına rağmen, ama ben bu torbanın altına üstüne baktım, hiçbir ekonomik karara ulaşamadım…

Bir çok kişi büyük bir af beklentisi içinde olduğu bu torba yasada, kim bilir kimlere ne kıyaklar geçildi, kimin işleri düzenlendi?

İşte ekonomiyi ilgilendiren, iş dünyasını rahatlatacağı iddia edilen bir karar ve bu kararın ortaya çıkaracağı bir çok sorunlar….

“ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, 2020 yılının tamamında, sektör ayrımı yapılmaksızın finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak. 
Prime esas günlük kazanç tutarı, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 256 lira esas olarak alınacak.

Bu madde kapsamında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2019 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde bu madde hükümleri uygulanmayacak.”

Bu torbanın içinde yer alan diğer maddelere bakarsak neyin ne kadar ekonomiyi ilgilendirdiği ve bazı yandaşlara nereden nasıl kaynak aktarılacağı tahmin edilebilir!

“BOŞANMA VE EVLİLİĞİN İPTALİ" İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Nüfus Hizmetleri Kanunu'ndaki "boşanma ve evliliğin iptali" ile ilgili hükümde de değişiklik yapılıyor.

ACELE KAMULAŞTIRMA YAPILABİLECEK

Özel mülkiyete konu taşınmazların, yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak belirlenmesi halinde, bu alanlar üzerinde acele kamulaştırma yapılabilecek.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, bu alanların ve bağlantı kapasitelerinin yatırımcılara tahsisiyle yatırımların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla kamu ve Hazine taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda, kurum ve kuruluşların görüşü alınarak, yer

seçimi yapmak suretiyle yenilenebilir enerji kaynak alanları oluşturacak.

DERNEK ÜYELERİNE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

Dernekler Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, derneklerin yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliklerine seçilenlerin yanı sıra üyelere de üyeliklerini bildirme zorunluluğu getiriliyor. Dernek üyelikleri kabul edilen ya da sona eren vatandaşların 30 gün içerisinde bildirimleri yapılacak.

KREDİ GARANTİ KURUMLARINA 35 MİLYAR LİRA KAYNAK

Hazine ve Maliye Bakanı'nın, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma veya özel tertip DİBS ihraç etme yetkisi, 25 milyar liradan 35 milyar liraya yükselecek.”

Bu torbanın içinde en çok dikkat çeken iki konu var, yenilenebilir enerji ve bu enerjiye yer tahsisi için hızlı istimlak için yetki, bir diğeri ise kredi garanti kurumlarına aktarılacak olan kaynak...

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?